Małżeństwo

Z nauki Kościoła

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o małżeństwie, że: "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu". (KKK 1601)
Sakrament małżeństwa jest to związek święty i nierozerwalny. Udzielają go sobie narzeczeni wobec kapłana, (który udziela im błogosławieństwa) i świadków. Nawzajem ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. Sakrament małżeństwa może zawrzeć mężczyzna i kobieta, którzy:
- mają odpowiedni wiek
- są stanu wolnego
- dobrowolnie decydują się na zawarcie małżeństwa
- nie mają przeszkód do ważnego zawarcia małżeństwa (np. pokrewieństwo, zatajenie poważnej choroby czy innych poważnych okoliczności)
- są odpowiednio przygotowani
Ważnie zawarte małżeństwo nie może być unieważnione.

Sakrament w Parafii

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Prosimy, by takie spotkanie było wcześniej umówione. Wówczas spisywany jest protokół przedślubny, otrzymują kartki do spowiedzi i poradnictwa rodzinnego, omawiane są wszystkie kwestie związane z zawarciem małżeństwa. Na to pierwsze spotkanie bezwzględnie konieczne jest aktualne świadectwo chrztu (w przypadku, jeśli chrzest był w innej parafii). Do ważności tego sakramentu wymagane jest, aby był on zawarty w Parafii Pani Młodej albo Pana Młodego, lub też, by osoba kompetentna wyraziła zgodę na błogosławieństwo związku w innej Parafii. Do ślubu wymagane są dokumenty:
- Dowód osobisty,
- Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),
- Świadectwo Bierzmowania, (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),
- Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej,
- Świadectwo ukończenia Kursu przedmałżeńskiego,
- Poradnictwo rodzinne,
- Zapowiedzi,
- Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku "ślubu konkordatowego"),
- Zaświadczenie dla świadków sakramentu,
- Kartki potwierdzające przystąpienie do Sakramentu Pojednania i Pokuty (pierwsza spowiedź zaraz po daniu na zapowiedzi około 3 miesiące przed, druga w dniu lub w przededniu ślubu).
Nupturienci omawiają uroczystość z kościelnym, organistą i dekoratorką kościoła. Prosimy o zwrócenie uwagi na skromność stroju Panny Młodej i uwrażliwienia gości, by po ślubie przed kościołem nie sypać ryżu, nie rzucać pieniążków, czy cukierków i nie strzelać z konfetti.
Czy w naszej Parafii przyjdzie kiedyś moda na przyjęcia weselne bezalkoholowe?