Duszpasterze

ks. Jozef KnapKs. Józef Knap urodził się 2 października 1954 roku w Olkuszu (obecnie diecezja sosnowiecka) jako najmłodszy z pięciorga dzieci pobożnych rodziców Stefanii i Antoniego. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w rodzinnej miejscowości w Zarzeczu, uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a później Technikum dla Pracujących w Olkuszu, jednocześnie kontynuując zatrudnienie w Szkłobudowie w Jaroszowcu. Przez dwa lata odbywał służbę wojskową, najpierw dwa miesiące w Łodzi, a później w Gdyni. Lata 1979 do 1985 to czas studiów i duchowej formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Po przyjęciu święceń kapłańskich, jako wikariusz posługiwał w Parafii Strawczyn, Kielce - katedra, Pińczów. Przez trzy lata pracował jako kapelan szpitala w Proszowicach. Stamtąd otrzymał nominację na Dyrektora Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Po kolejnych trzech latach w 2000 roku obejął funkcję proboszcza w Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Gnojnie. 7 października 2013 roku (we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej) decyzją ks. bpa Kazimierza Ryczana został przeniesiony do Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. Uroczyste wprowadzenie nowego Proboszcza do naszej parafii odbyło się 3 listopada.

Ks. Mariusz Kałka urodził się w 1981 roku w parafii pw. bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2008 roku. Wcześniej pracował w parafiach: Tczyca, Górrno i parafii pw. św. Wojciecha B i M w Kielcach i był diecezjalnym moderatorem służby liturgicznej. Pełni posługę wikariusza w Brzezinach od 22 sierpnia 2022 r.

 

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE PARAFII BRZEZINY

ks. Jan Pragnacy

Ks. Jan Pragnący (1993-2013)
Ks. Jan Pragnący urodził się 25 września 1947 roku w rodzinie Józefa i Józefy Pragnących w Kobylnikach. Po rozeznaniu powołania wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. W trakcie formacji kapłańskiej został razem z innymi klerykami oddelegowany do wojska (był w jednostce razem z bł. ks. Jerzym Popiełuszką). Święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 1973 roku w Kielcach. Następnie przez 14 lat pracował jako wikariusz w pięciu parafiach naszej diecezji: Ostrowce, Leszczyny, Małogoszcz, Słomniki i Bejsce. Jego pierwszym probostwem była parafia w Chotlu Czerwonym. We wrześniu 1993 roku uroczyście objął probostwo w parafii Brzeziny. W latach 1993-2008, za jego probostwa, zostały odnowione figury Chrystusa Króla i NMP znajdujące się na placu kościelnym, wykonano alejki, uporządkowano cmentarz, zmieniono pokrycie dachu na części kościoła, poprawiono zewnętrzną elewację, wykonano nowe nagłośnienie, wybito materiałem ławki, odnowiono figurę Zmartwychwstałego i figurki do szopki. Lata 2008-2013 to wzmożony czas prac renowacyjnych w kościele. Odnowione zostały wszystkie ołtarze, ambona, chór, stacje drogi krzyżowej, figury, feretrony i lichtarze, wykonano nową polichromię oraz podświetlono bryłę kościoła. Na cmentarzu zostały wykonane nowe alejki oraz poprawiono parkingi przykościelne. Zakupiono nowe ornaty, paramenty liturgiczne, świece, przenośne konfesjonały. Renowacji poddana została także Kaplica w Nidzie. Wśród istotnych wydarzeń warto wymienić oddzielenie się od parafii miejscowości Bilcza, powołanie scholi parafialnej, peregrynację Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, rozpoczęcie wydawania Pisma Parafialnego SANCTUS, zorganizowanie kwest na rzecz odnowy cmentarza parafialnego. W październiku 2013 roku, po 20 latach posługi duszpasterskiej w Brzezinach, ks. Jan Pragnący odszedł na emeryturę. Ostatnie lata spędził w domu rodzinnym, pełniąc także funkcję rezydenta w Parafii Skalbmierz. Zmarł 19 czerwca 2017 roku. Jego pogrzeb 23 czerwca był wielką manifestacją przywiązania do swego proboszcza wiernych z Brzezin – wzięło w nim udział kilkaset jego byłych parafian. Spoczął na cmentarzu w Skalbmierzu. 24 września 2017 roku w brzezińskim kościele odbyła się I Wieczornica im. ks. Jana Pragnącego zorganizowana przez parafian.

ks. Michal KruzelKs. Michał Krużel (1992-1993)
Ksiądz Michał Krużel pochodził z Borku Starego. W latach 1978-1981 był proboszczem w Cisowie, a w latach 1981-1992 w parafii św. Benedykta Opata w Imbramowicach. W Brzezinach pełnił posługę plebańską wyłącznie przez rok. W tym czasie m.in. otynkował zakrystię. Był chory na cukrzycę. W 1993 roku otrzymał probostwo w Nasiechowicach, gdzie zmarł 14 lutego 1995 roku. Spoczywa na tamtejszym cmentarzu.

Ks. Waclaw SmolarczykKs. Wacław Smolarczyk (1981-1992)
Urodził się w 1931 roku w Grzymałkowie. Na kapłana został wyświęcony w 1957 roku. W latach 1971-81 był proboszczem w Starym Korczynie. W 1981 roku trafił do Brzezin. Przez 12 lat podjął wiele prac i inicjatyw. Troszczył się o piękno kościoła i porządek na cmentarzu. Założył Radę Parafialną, z którą zaczął pracę przy budowie parkingu. Wymalował wnętrze kościoła, wykonał boazerię oraz wyremontował plebanię. Sprawił także nową ambonkę i ołtarz posoborowy. Zakupił do świątyni duże obrazy świętych, błogosławionych i ludzi Kościoła. Sprowadził do parafii relikwie bł. Karoliny Kózkówny i propagował jej kult. Wybudował ołtarz polowy i nowe schody prowadzące do kościoła. Przygotował obchody Jubileuszu 550-lecia parafii. W roku 1992 ze względu na chorobę trafił do Domu Księży Emerytów w Kielcach. Zmarł 19 czerwca 2009 roku w wieku 78 lat i w 52 roku kapłaństwa. W pogrzebie w Grzymałkowie uczestniczyli liczni parafianie z Brzezin wraz z duszpasterzami.

ks. Jan MateraKs. Jan Matera (1974-1981)
Ks. Jan Matera urodził się w Jędrzejowie. Był proboszczem w Tarczku w latach 1969-1974. Brzezińskim plebanem został mianowany w 1974 roku. Podczas swej posługi proboszczowskiej sprawił do kościoła nowe ławki, pozłocił wszystkie lichtarze, a jego rodzice ufundowali figurę św. Józefa. Był kapłanem bardzo rozmodlonym. Zawsze wchodził do świątyni przechodząc przez cały kościół i przez chwilę modlił się w prezbiterium. Wyjątkowo dbał o czystość bielizny ołtarzowej i ministranckich komż. W 1980 roku świątynię brzezińską ograbili włamywacze, którzy ukradli m.in. zabytkowy kielich oraz Relikwie Krzyża Świętego. Ks. Jan Matera informował o tym parafian na mszach ze łzami w oczach. Bardzo mocno przeżył to wydarzenie. W 1981 roku został przeniesiony na probostwo w Starym Korczynie. W 1991 roku trafił na krótko do parafii w Jeżówce. Zmarł 27 listopada 1993 roku. Został pochowany w rodzinnej parafii w Jędrzejowie.

ks. Boleslaw GrzybowskiKs. Bolesław Grzybowski (1956-1974)
Urodził się w parafii św. Tekli w Wolicy. W 1928 roku ukończył gimnazjum pińczowskie. W latach 1939-1956 był plebanem w Łukowej. W roku 1956 został proboszczem w Brzezinach i pełnił tą posługę do 1974 roku. W tym czasie przemalował wnętrze kościoła a na ścianach pojawiły się namalowane stacje Drogi Krzyżowej. Sprawił do kościoła figurę Serca Pana Jezusa oraz sztandar św. Teresy i św. Stanisława Kostki (obecnie jest w kościele w Bilczy). W lutym 1964 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kieleckiej. W latach 1974-1985 był proboszczem w Skalbmierzu. Ostatnie lata życia spędził w Domu Księży Emerytów w Kielcach. Zmarł w 1994 roku i został pochowany w Wolicy.

Ks. Teofil JarzebskiKs. Teofil Jarzębski (1938-1956)
Ksiądz Teofil Anzelm Jarzębski urodził się 5 marca 1891 roku w Miechowie jako syn Feliksa i Konstancji z domu Klatt. Pochodził z bardzo muzykalnej rodziny. Ukończył gimnazjum w Częstochowie. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Profesorowie muzyki i śpiewu twierdzili, że nie mieli jeszcze tak uzdolnionego muzycznie kleryka. Dlatego po święceniach kapłańskich Diecezja wysłała go na siedmioletnie studia do Papieskiej Wyższej Szkoły Muzycznej w Rzymie. Po powrocie został kapelanem biskupa Augusta Łosińskiego. Jako magister śpiewu gregoriańskiego i kompozycji kościelnej otrzymał w 1919 roku funkcję sekretarza, profesora i dyrygenta chórów katedralnych. Nauczał w seminarium śpiewu i muzyki. W 1922 roku został dyrektorem powstałej przy Kurii Diecezjalnej w Kielcach Biskupiej Szkoły Muzycznej. W 1932 roku otrzymał nominację na Wiceprezesa Komisji Organistowskiej, a w 1938 roku został jej Prezesem. W grudniu 1939 roku, w związku z wybuchem wojny, został mianowany przez biskupa czasowym Wikariuszem Generalnym Diecezji Kieleckiej. Był już wówczas proboszczem parafii Brzeziny, którą objął 16 czerwca 1938 roku. Musiał dokończyć rozpoczętą budowę schodów na wzgórze kościelne od strony zachodniej. W 1939 roku przystąpił też do budowy nowej, dużej organistówki. Wyremontował salę parafialną, w której często przed wojną i po niej odbywały się przedstawienia o tematyce religijnej. Po wojnie musiał doprowadzić do należytego stanu kościół i jego otoczenie. Wzbogacił kościół w wiele potrzebnych rzeczy, jak masywne tabernakulum (jeszcze w czasie wojny), monstrancja, kielich, ornaty. Dbał gorliwie o życie duchowe parafian poprzez organizowanie kwartalnych nabożeństw stanowych, tworzenie licznych kółek różańcowych, rozprowadzanie pism katolickich w kiosku przykościelnym. W 1947 roku ks. Jarzębski został mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII Jego Honorowym Szambelanem. Zmarł 4 stycznia 1956 roku w szpitalu w Kielcach. Ciało ks. Teofila Anzelma Jarzębskiego, Doctora Cantus Gregor, Szambelana Jego Świątobliwości i proboszcza parafii Brzeziny, złożono na brzezińskim cmentarzu przy głównej alei.

Ks. Piotr MaczkaKs. Piotr Mączka (1925-1938)
Ks. Piotr Mączka urodził się 19 października 1884 roku w Wawrzeńczycach w pow. miechowskim, w rodzinie Franciszka i Katarzyny z Latałów. W 1911 roku z parafii w Chmielniku został przeniesiony do Daleszyc. Ks. Piotr Mączka miał tytuł prałata. Został proboszczem w Brzezinach w 1925 roku. W 1927 roku zakupił trzy nowe dzwony do wieży kościelnej. W 1928 roku założył w Brzezinach Ochotniczą Straż Pożarną i został jej pierwszym prezesem. Otynkował z zewnątrz kościół, pomalował wewnątrz oraz zniwelował i wyrównał cmentarz parafialny. Przebudował zakrystię. W 1934 roku na tle frontu kościoła została umieszczona figura Chrystusa Króla ufundowana przez parafian. Z Brzezin ks. Mączka został przeniesiony do Olkusza, gdzie w czasie okupacji reaktywował chór parafialny. Był tam proboszczem do 1941 roku. Na skutek wielkiego przeżycia krwawej środy (leżał ciężko chory, dwóch księży wikariuszy zaaresztowano), jeszcze bardziej zachorował i zmarł. Pogrzeb odbył się 13 sierpnia 1941 roku.

ks. Piotr CzernaKs. Piotr Czerna (1920-1925)
Ks. Piotr Czerna urodził się 27 czerwca 1863 r. w Staszowie w rodzinie mieszczańskiej. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Staszowie. W 1881 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie i podjął pracę w szkole elementarnej w Połańcu. W 1883 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1888 r. W latach 1888-1899 był wikariuszem w Czeladzi. W dniu 9 grudnia 1899 r. został zatwierdzony na stanowisko administratora parafii Bebelno. W 1904 r. przeszedł do Książa Małego. W 1914 r. otrzymał godność kanonika honorowego kieleckiego. Był proboszczem w Kozłowie, a przez kilkanaście lat w Parafii Książ Mały. W 1920 r. został mianowany proboszczem w Brzezinach. Sprawił nową bramę wejściową na plac kościelny, chorągiew pogrzebową, figurę św. Stanisława Kostki. Odnowił sprzęty liturgiczne, organy, poprawił dach i mur plebański. Sprowadził do parafii relikwie św. Franciszka z Asyżu. W 1921 r. powołał Związek Młodzieży Katolickiej Żeńskiej i Męskiej. W 1924 r. powiększył cmentarz grzebalny. W 1925 przeszedł na probostwo w parafii Koziegłówki. Pełnił również funkcję Radcy Kurii Biskupiej Częstochowskiej. Ksiądz Piotr Czerna zmarł na udar serca dnia 2 lutego 1930 r., przeżywszy lat 67, w kapłaństwie 42. Żegnany był jako prawdziwy sługa Boży, bardzo gorliwy i święty kapłan.

Ks. Marian Rykowski (1914-1920)

Ks. Marian Rykowski był proboszczem w parafii Kozłów. W latach 1904-1914 został nominowany pierwszym proboszczem Parafii w Bobrownikach. W tym czasie przez półtora miesiąca zarządzał filią parafialną w Wojkowicach-Żychcicach, diec. sosnowiecka. Do Parafii Brzeziny przybył w lutym 1914 roku. Dnia 3 września 1914 roku wprowadził się do nowo ukończonej plebanii. Sprawił nowe szaty liturgiczne i dywany do kościoła. W 1916 roku kupił dwa renesansowe konfesjonały, figurę Zmartwychwstałego, krzyż rezurekcyjny. W tym czasie sprawiono do kościoła wszystkie nowe ołtarze i ambonę. Poprawił dach blaszany na kościele. W latach 1921-1934 był proboszczem w Daleszycach.

Ks. Franciszek Marszycki (1909-1914)

W roku 1909 był administratorem parafii Goszcza w dekanacie miechowskim. Proboszczem w Brzezinach był przez 4 i pół roku, od 1909 r. do lutego 1914 r. Pokrył płytami kamiennymi połowę cmentarza kościelnego i poprawił schody. W 1913 roku rozpoczął budowę nowej plebanii. Z Brzezin przeniesiony został do Małogoszcza. Był następnie proboszczem Parafii Konieczno, gdzie w 1918 roku założył Ochotniczą Straż Pożarną. Zmarł w 1923 roku i został pochowany w Koniecznie.

Ks. Bogumił Czerkiewicz (1902-1909)

Ks. Bogumił Czerkiwiecz był kanonikiem katedry kieleckiej, jego siostra była norbertanką w Imbramowicach. Pełnił funkcję Regens Konsystorza Duchownego i mieszkał w Kielcach. Był bardzo gorliwym proboszczem, na każdą niedzielę i święta przyjeżdżał do parafii i przywoził ze sobą zaproszonych kapłanów, którzy wraz z nim spowiadali do późnego wieczora. W 1907 roku zorganizował Misje, sprowadziwszy do tej pracy o.o. Redemptorystów. Jego staraniem zakupiono nowe ornaty, krzyż i latarnie procesyjne, ławki dębowe, posadzkę terakotową, bramę cmentarną. Założył sklep spółkowy oraz bibliotekę parafialną. W 1908 roku wybudował drewnianą kaplicę w Dębskiej Woli i wykonał balustradę w prezbiterium. Po 8 latach pracy, we wrześniu 1909 roku został przeniesiony do Parafii Daleszyce. Wybudował tam m.in. Dom Ludowy.

Ks. Jan Białecki (1901-1902)

Ks. Jakub Kuliński (1898-1901)

Ksiądz był bratankiem biskupa Kieleckiego Tomasza Kulińskiego. Pracował jako proboszcz Parafii Brzeziny przez 2,5 roku, od 1898 r. do marca 1901 roku. Zakupił nowy dywan do kościoła, krzyż na tabernakulum, obraz św. Józefa. Odnowił ołtarze, naprawił dach na kościele i przeprowadził remont wikariatu. Z Brzezin został przeniesiony do Parafii Kije w powiecie pińczowskim.

Ks. J. Kapuściński – zastępca (1898)

ks. August zolatkowskiKs. Augustyn Żołątkowski (1853-1898)
Ksiądz August Żołątkowski urodził się 15 lutego 1828 roku w Kaliszu w Guberni Warszawskiej. Pochodził ze stanu szlacheckiego. Jego rodzice to Antoni i Dorota z Łąckich. W 1851 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach i został wyświęcony na księdza. Posłano go jako wikariusza do parafii Chmielnik, a następnie do Rokitna. W dalszej kolejności był administratorem kościoła parafialnego w Imielnie, a w sierpniu 1853 roku został administratorem parafii Brzeziny. Stanowisko proboszcza objął dnia 4 maja 1854 roku. Był on pierwszym proboszczem z nominacji zatwierdzonej przez rząd. Ksiądz Żołątkowski spełnił oczekiwania swoich przełożonych oraz parafian. Miał wielkie zasługi dla brzezińskiej parafii. Dbał o wygląd kościoła i cmentarza. W 1870 roku zlecił sporządzenie planów powiększenia kościoła, tzn. przedłużenia nawy oraz dobudowania wieży i dzwonnicy. Dzięki hojności parafian i swojej determinacji udało mu się te prace wykonać. Również wnętrze kościoła nabrało nowego wyglądu razem z ołtarzami i organami. Podjął też próbę ratowania zaniedbanej kaplicy Oraczewskich w Morawicy. Proboszcz z Brzezin pokrył jej dach blachą, uporządkował i urządził wnętrze. Za jego czasów swój wygląd zmieniły także zabudowania plebańskie poprzez wyremontowanie i rozbudowanie całego kompleksu. Ks. August Żołątkowski zmarł w Brzezinach 23 sierpnia 1898 roku po 45 latach pracy w tej parafii. Został pochowany na założonym przez siebie w 1866 roku cmentarzu parafialnym. Był nie tylko Proboszczem Parafii Brzeziny, ale również Dziekanem Dekanatu Kieleckiego i Kanonikiem Honorowym Diecezji Lubelskiej. W 2014 roku jego imieniem został nazwany plac w centrum miejscowości Brzeziny. W 2017 roku, w trakcie Misji Świętych, przedstawiono w kościele brzezińskim sztukę o jego dokonaniach w parafii pt. Z zapisków poczciwego proboszcza.

Ks. Kacper Grzywaczewski (1853)

Ks. H. Olszewski – zastępca (1852)

ks. Adam KedzierskiKs. Adam Kędzierski (1820 – 1852)
W czasie posługi w Brzezinach odwiedzał go na plebanii ks. Piotr Ściegienny, który odprawiał też msze w kościele. Ks. Adam Kędzierski zmarł w 1852 r., po 31 latach probostwa w Brzezinach, i został pochowany na cmentarzu przykościelnym. Jego grób znajduje się za ołtarzem polowym.

Ks. Jan Bieleski – zastępca (1819-1820)

Ks. Tomasz Tatarowicz – zastępca (1819-1820)

Był wikariuszem brzezińskim i pełnił zastępstwo za proboszcza po śmierci ks. Karola Skotnickiego.

Ks. Karol Skotnicki (1810-1819)

Zmarł w domu plebańskim w Brzezinach dnia 13 stycznia 1820 roku w wieku 69 lat.

Ks. Beranrd BzinkowskiKs. Bernard Bzinkowski (1797 – 1810)
Ksiądz Bernard Bzinkowski był Kanonikiem Kolegiaty Kieleckiej i Dziekanem Dekanatu Kieleckiego. W 1807 r. rozpoczął budowę nowego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piekoszowie. Jako proboszcz brzeziński 25 kwietnia 1802 roku odnowił w parafii Bractwo Miłosierdzia, w które zaangażowało się 500 braci. Jak pisał: „Członkowie Bractwa Miłosierdzia odznaczać się powinni miłosiernymi uczynkami – mianowicie bywać na pogrzebach ubogich, nieść pomoc potrzebującym i życie cnotliwe prowadzić.” Do dziś w Piekoszowie na placu przed Domem dla Niepełnosprawnych znajduje się figura Matki Bożej z 1816 r. – to wotum ks. proboszcza Bzinkowskiego. W latach 1819-1830 ks. Bzinkowski był Rektorem Seminarium Duchownego w Kielcach. Zmarł w 1833 roku.

Ks. Sebastian Grzybowski (1792-1797)

W latach 1799-1800 był Rektorem Seminarium Duchownego w Kielcach.

Ks. Andrzej Dachmawski (1791-1792)

Ks. Wojciech Przyłęcki (1767-1791)

Ks. Kazimierz Maliński (1737-1769)
Syn Mateusza, urodzony w 1703 roku w Masłowie. Tuż przed otrzymaniem święceń subdiakonatu (25 lipca 1728 r.) otrzymał prowizję na parafię w Brzezinach, udzieloną mu przez ówczesnego proboszcza – Wawrzyńca Cedrowicza. Pełnił więc on funkcję wikarego na prowizji. Został wyświęcony na kapłana 21 stycznia 1729 r. Proboszczem parafii Brzeziny został ustanowiony w piątek, 5 kwietnia 1737 r. W tym samym dniu został również wprowadzony na stanowisku sędziego Sądu Biskupiego. Zmarł 4 listopada 1769 roku w Brzezinach i został pochowany w krypcie kościelnej.

Ks. Wawrzyniec Cedrowicz (1710-1737)
Syn Jana, przyjął niższe święcenia kapłańskie 24 września 1689 r. Po przyjęciu prezbiteratu został ustanowiony mansjonarzem Katedry Wawelskiej. Następnie był penitencjarzem Kościoła Archiprezbiterialnego Krakowskiego. Kolejną posługą było stanowisko preceptora Szpitala Najświętszej Trójcy w Kielcach, na którego został ustanowiony 16 lutego 1699 r. Wreszcie, został mianowany na proboszcza brzezińskiej parafii 17 czerwca 1710 r.

ks. Jan SzydlowskiKs. Jan Szydłowski (ok. 1670 roku)
Był bakałarzem sztuk wyzwolonych i filozofii oraz nauczycielem w szkole kieleckiej. W Parafii Brzeziny zaczynał jako wikariusz, ale z czasem został plebanem. Zmarł 15 lipca 1677 roku. Jego płyta nagrobna znajduje się w katedrze kieleckiej.

Ks. Wojciech Liszkowic (1646 rok)

Jako proboszcz Parafii Brzeziny w 1646 roku, w miejsce dawnego drewnianego kościółka, wybudował nową murowaną jednonawową świątynię.

Ks. Wojciech Teodor Gorzkowski (1634-1636) - brat Jana, proboszcza w Koziegłowach. W latach 1627-1638 wikariusz kielecki. Później pleban brzeziński. W roku 1637 pleban Koziegłów i Bodzentyna. W latach 1638-1639 proboszcz leszczyński. W maju 1638 roku kanonik kielecki. Członek Bractwa Różańcowego. Zmarł 29 kwietnia 1639 roku.

Ks. Jan Dobiecki (1597)

Ks. Jakub Laskowski (1558)

 

POPRZEDNI WIKARIUSZE PARAFII BRZEZINY

Ks. Damian Wojdyła urodził się w 1986 roku w parafii Szczekociny. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2014 roku. Wcześniej pracował w parafii katedralnej i parafii Strawczyn. Pełnił posługę wikariusza w Brzezinach od 20 sierpnia 2019 r. do 22 sierpnia 2022 r.
Ks. Władysław Świątek (2018-2019) - urodził się w 1963 roku w parafii Oleśnica. Został wyświęcony na kapłana w 1996 roku. Był wikariuszem m.in. w parafii św. Józefa w Kielcach, Skorzeszycach i Leszczynach. Pełnił posługę jako wikariusz parafii Brzeziny od dnia 21 sierpnia 2018 r. do dnia 20 sierpnia 2019 r.
Ks. Waldemar Wrzesień (2014-2018) - urodził się 01.01.1971 roku w parafii Książ Wielki. Został wyświęcony na kapłana w 1996 roku. Był wikariuszem m.in. w Prandocinie i Włoszczowie. Pełnił posługę wikariusza w Brzezinach od 26 czerwca 2014 r. do 19 sierpnia 2018 r. Później objął probostwo w parafii Kłucko.

Ks. Dariusz Miler (2011-2014)

Ks. Rafał Nowiński (2007-2011) - wyświęcony na kapłana w 2000 roku

Ks. Wiktor Mentel - wyświęcony na kapłana w 1992 roku

Ks. Marek Zielonka - wyświęcony na kapłana w 1992 roku

Ks. Cezary Lerka (1996-2001) - wyświęcony na kapłana w 1990 roku

Ks. Robert Zapała (1993-1996) - wyświęcony na kapłana w 1993 roku

Ks. Zbigniew Klepacz (1992-1993)

Ks. Anatol Bujak (1990)

Ks. Marek Capek (1987)

Ks. Piotr Tyszko (1983-1985) - urodzony w 1954 roku, wyświęcony na kapłana w 1983 roku

Ks. Jan Ciszek

Ks. Władysław Jasztal

Ks. Marian Janus

Ks. Jerzy Sikora (1979) - wyświęcony na kapłana w 1979 roku

Ks. Stanisław Błaszczyk (1977) - wyświęcony na kapłana w 1977 roku.

Ks. Stanisław Kornecki (1974-1975) - urodzony w 1932 roku, wyświęcony na kapłana w 1960 roku, rektor kaplicy w Morawicy

Ks. Jan Nowakowski (1968-1975) - urodzony w 1937 roku, wyświęcony na kapłana w 1959 roku, zamieszkały w Dębskiej Woli, pod koniec rektor kaplicy w Dębskiej Woli

Ks. Jan Nowobilski (1967-1969) - urodzony w 1934 roku, wyświęcony na kapłana w 1960 roku. Był proboszczem w Imielnie, zmarł 27 kwietnia 1987 roku w Imielnie. Pochowany w Łapsze Niżne.

Ks. Eugeniusz Ligorowski (1963-1964) - urodzony w 1931 roku, wyświęcony na kapłana w 1956 roku

Ks. Henryk Piwoński

Ks. Józef Smulczyński - wyświęcomy w Kielcach na kapłana 19 czerwca 1965 r. Był wikariuszem w Brzezinach, Grzymałkowie, Bodzentynie, Łącznej, Prandocinie, Proszowicach (1965–1978), a od 1979 w diecezji Paderborn (Niemcy).

Ks. Wlademar Gawron

Ks. Stanisław Michalski

Ks. Bogdan Chajdys (1962)

Ks. Stanisław Mazurek (1960-1962) - wikary w Brzezinach od 15 lipca 1960 do września 1962 roku

Ks. Kazimierz Opara (1958-1960) - urodzony w 1925 roku, wyświęcony na kapłana w 1952 roku. Wikariusz w Brzezinach od 15 listopada 1958 r. do 15 lipca 1960 r.

Ks. Kazimierz Kucypera (1958)

Ks. Stefan Chamerski (1958)

Ks. Zygmunt Nocoń (1956-1958)

Ks. Stanisław Oleś (1948-1951) - syn Jana i Stanisławy Kulawik, urodzony 19 kwietnia 1916 w Bydlinie pow. Olkusz. Był wikariuszem w parafii Chmielnik i Małogoszcz. W 1948 r. przybył do parafii Brzeziny - był katechetą m.in. w szkole w Woli Morawickiej. Był proboszczem w parafii pw. Chrystusa Króla w Kielcach (1951-1954), Brzegach (1954-1961), Ogrodzieńcu (1963-1993). Zmarł 4 stycznia 1998 w Kielcach. Pochowany na cmentarzu w Sosnowcu-Klimontowie.

Ks. Julian Wcisło (1945-1946) - urodzony w 1907 roku, wyświęcony na kapłana w 1941 roku

Ks. Józef Syguła (1943-1945)

Ks. Michał Sobieraj (1942-1943) - wyświęcony na kapłana w 1941 roku. W czasie pobytu w Brzezinach należał do lokalnej partyzantki.

Ks. Bolesław Balikowski (1941) - urodzony w 1915 roku, wyświęcony na kapłana w 1941 roku. W latach 1950-1981 proboszcz Parafii Rachwałowice (założył tam straż pożarną). W 1954 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w pracy społecznej. Pochowany w Rachwałowicach

Ks. Roman Słoma (1938-1939) - syn Marcina i Franciszki Przygodzkiej, urodzony 20 listopada 1911 r. w Korytnicy, Gm. Sobków. Wyświęcony na kapłana w 1938 roku. W latach 1949-59 proboszcz par. Czaple Wielkie, w latach 1959-1985 proboszcz par. Tuczępy, tam pochowany.

Ks. Henryk Zagroba (1939)

Ks. Antoni Michoński (1936-1938) - syn Jana i Wiktorii z Waludów, urodzony 27 stycznia 1907 roku w Biłgoraju. Wyświęcony na kapłana 10 czerwca 1933 r. Pracował jako wikariusz w parafiach: Stopnica (1933), Bodzentyn (1934), Kurzelów (1935), Gołaczewy (1936), Brzeziny (1936), Skalbmierz (1938), Wiślica (1939). Następnie był proboszczem w parafiach: Janina (1943), Mieronice (1950), Góry (1965-1979). Był odznaczony Rokietą i Mantoletem w 1983 r. Zmarł 7 października 1986 r. w Kielcach. Został pochowany w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ks. Jan Cieślak (1935-1936) - syn Pawła i Katarzyny z d. Jończyk, urodzony 25 stycznia 1905 roku. W 1935 roku przybył do Brzezin z Ogrodzieńca, pow. Olkuski. W 1936 r. przeniesiony do parafii Wysocice k. Słomnik, pow. Miechów.

Ks. Józef Nowak (1933-1935) - syn Wincentego i Marianny z Bidzińskiej, urodzony 22 czerwca 1905 r. Przybył z Kij. W 1935 r. przeniesiony do Kossowa, Gm. Radków, pow. Iłża

Ks. Józef Sosnowski (1925)

Ks. L. Król (1924)

Ks. Wojciech Dunal (1923-1924)

Ks. Bogdan Kiełb (1923)

Ks. Jan Strzelecki (1921-1922)

Ks. Piotr Grabowski (1920) - syn Wawrzyńca i Katarzyny z Szotów Grabowskich ze wsi Otola parafii Łany. Zmarł na szkarlatynę 23 listopada 1920 roku w wieku 24 lat w Brzezinach. Był nowowyświęcony. Pochowany w grobie z ks. Augustem Żołątkowskim.

Ks. Leon Ostrowski (1919)

Ks. Leon Łomiński (1918-1920)

Ks. Antoni Gębka (1917-1918) - urodził się 12.1.1895 r. we wsi Otola k/Żarnowca. Uczęszczał do gimnazjum w Kielcach. Już w 1910 r. wstąpił do kieleckiego seminarium duchownego. więcenia kapłańskie otrzymał 15.7.1917 r. z rąk biskupa Augustyna Łosińskiego i został skierowany na wikariat do Brzezin, później do Bejsc, Białego Kościoła i Miechowa. W listopadzie 1920 r. ksiądz A. Gębka został przeniesiony na probostwo do Wolicy w dekanacie skalbmierskim. Pod koniec 1923 r. ks. A. Gębka otrzymał nominację na probostwo w Młodzawach. W 1931 r. przeszedł na probostwo w Koniecznie. W lipcu 1944 r. został proboszczem w Kijach. Od lipca 1946 r. zarządzał parafią w Skalbmierzu. Jako proboszcz i dziekan otwarcie występował przeciwko działaniom władz komunistycznych, bronił nauczania religii w szkole, uświadamiał chłopów o szkodliwości kolektywizacji na wsi. Ksiądz prałat Antoni Gębka w 1974 roku zamieszkał w Kielcach w Domu Księży Emerytów. Zmarł 27 kwietnia 1979 roku.

Ks. Edmund Skowera (1916-1917)

Ks. Jan Białecki (1914)

Ks. Józef Kociszewski (1911-1913)

Ks. Edmund Górski (1910-1911)

Ks. Stanisław Gurbrel (1911)

Ks. Aleksander Gałczyński (1906-1909)

Ks. Michał Kowalski (1903-1906) - przybył z parafii Strążyska, pow. Stopnicki, poszedł do Wolicy na administratora

Ks. Mateusz Jantos (1902-1903)

Ks. Jan Białecki (1902)

Ks. Adam Iwiński (1900-1901)

Ks. Józef Kapuściński (1898)

Ks. Stanisław Podmagórski (1892-1897)

Ks. Antoni Augustowski (1888-1892)

Ks. Feliks Banasiński (1879-1888)

Ks. Józef Słupiński (1879)

Ks. Ludwik Tymowski (1876-1878) - urodził się 19 września 1850 r. we wsi Górna w powiecie olkuskim, guberni radomskiej. Wywodził się ze stanu szlacheckiego. Edukację rozpoczął w domu rodzicielskim pod czujnym okiem swego preceptora, ks. Makowskiego. Kształcił się następnie w szkole elementarnej w Jędrzejowie (do 1863 r.) i gimnazjum w Pińczowie. Studia teologiczne rozpoczął w 1868 r. w kieleckim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 20 września 1873 r. Nie jest wiadomo, gdzie pracował przez pierwsze trzy lata po uzyskaniu święceń. Od 1876 r. był wikarym w Brzezinach, od 1878 r. wikarym w Krzcięcicach, a od 1881 r. administratorem kościoła w Rembieszycach. W latach 1889–1910 zarządzał probostwem w Bobinie. Zmarł 8 lutego 1913 r. jako proboszcz parafii Krzyżanowic.

Ks. Wincenty Rozlau (1872)

Ks. Tomasz Walawski (1871-1872)

Ks. Aleksander Niechciałowicz (1871) - urodzony w 1839 roku, wyświęcony w 1867 roku

Ks. Aleksander Niechciałowicz (1867)

Ks. Florian Lewicki (1867)

o. Julian Włodyka (1866) - reformata z Pińczowa

o. Euzebiusz Michalski (1866) - reformata z Pińczowa

Ks. Wiktoryn Sikorski (1860-1861)

Ks. Tomasz Tatarowicz (1820)

Ks. Bartłomiej Opłatkiewicz (1813)

Ks. Antoni Dziubani (1810-1811)

Ks. Jan Kanty Józef Obrączka (1802)

Ks. Dominik Gajewski (1789)

Ks. Sebastian Szmalerski (1782)

Ks. Stanisław Daleski (1644)

Opr. Damian Zegadło