Królowa Wszystkich Świętych

W Wielkim Ołtarzu w kościele w Brzezinach znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, szkoły bizantyjskiej, prawdopodobnie z ok. 1700 roku. Brzeziński wizerunek w swoim rycie nawiązuje do hodegetrii Matki Bożej Śnieżnej – Salus Populi Romani w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Obraz czczony jest jako Matka Boża Królowa Wszystkich Świętych.

Dokumenty archiwalne wspominają, że latach 40. XVIII w postać Dzieciątka Jezus ubrana była w materiałową sukienkę, a na koniec tego wieku obie Święte Postacie ozdabiały białe i żółte sukienki. A 1857 roku obraz i korony zostały odnowione i pozłocone. Obecnie na obrazie umieszczona jest  rzeźbiona drewniana szata z koronami wykonana w Warszawie w drugiej poł. XIX w. Ostatnia restauracja obrazu i sukienki (na nowo pozłocona) została wykonana w 2008 roku podczas prac renowacyjnych ołtarza.

Jest to wizerunek prawdziwie czczony w parafii brzezińskiej. Nie zachowały się żadne spisane świadectwa cudów, jednak wota, które przez wieki się pojawiały na ołtarzu (a zniknęły przez zawieruchy wojenne), mogą wskazywać na otrzymywane w Brzezinach łaski. Opis kościoła z połowy XVIII wieku wspomina, że na ołtarzu było wiele ozdób jak: srebrne korony, krzyżyki, tabliczki, perły, jak również wotów, składanych przez wiernych (jednym z nich były dwie wiązki korali ofiarowane przez żonę organisty). Pojawiła się także zasuwa z wizerunkiem św. Jana Nepomucena. W 1863 roku ks. August Żołątkowski sprawił nową zasuwę z obrazem Wszystkich Świętych (kopia obrazu Michała Stachowicza z brzezińskiego feretronu).

W 3. Niedzielę Wielkiego Postu w 2021 roku rozpoczęła się zbiórka biżuterii i ofiar na wykonanie nowych szat wotywnych dla Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. W maju 2021 roku odbył się konkurs plastyczny związany z tym obrazem pn. "Moje szaty dla Maryi i Jezusa". Nowe szaty i korony dla obrazu wykonane zostały w Gdańsku w pracowni "Drapikowski Studio". Uroczystej rekonoracji w dniu 31 października 2022 roku dokonał ordynariusz kielecki bp Jan Piotrowski przy licznym udziale wiernych.

Nowa suknia dla Matki Bożej w Brzezinach została wykuta w srebrze starymi technikami złotniczymi. Na złoconej szacie Maryi widoczne są kwiaty występujące na terenie Palestyny, jak również lilie, które symbolizują nie tylko piękno i miłość, ale także czystość, dziewictwo oraz Jej Niepokalane Poczęcie. Na szacie Chrystusa znajdują się wyrytowane kwiaty roślin, których pyłki endemiczne, charakterystyczne dla obszaru Ziemi Świętej, zostały znalezione na Całunie Turyńskim: czystka kreteńskiego, parolistu krzaczastego oraz gatunku krzewu ciernistego. Rośliny te, wg. Ewangelii zostały przyniesione przez Niewiasty w godzinach wieczornych w celu zabalsamowania Ciała Chrystusa. Pan Jezus w lewej dłoni trzyma Księgę Starego Testamentu, symbolizowaną pięcioma kamieniami na okładce. Jest to znakiem tego, że przyjście na świat Zbawiciela zostało zapowiedziane w Starym Testamencie, a On sam łączy Stare i Nowe Przymierze.

Głowy Matki Najświętszej i Chrystusa zdobią korony. W centralnym miejscu korony Maryi umieszczony jest kamień z Groty Zwiastowania w Nazarecie, a pozostałe powierzchnie zdobią kamienie szlachetne w barwach niebieskich – szafiry i akwamaryny oraz perły. Użyte bursztyny układają się w kształty lilii andegaweńskich, symbolizujących królewskość Matki Bożej. Koronę Matki Bożej wieńczy gołębica – znak Ducha Świętego, Tego, który napełnił Maryję pełnią łaski Boga, by stała się Matką Jego Syna. Na koronie Chrystusa, w centralnym miejscu, umieszczony jest kamień z Grobu Bożego w Jerozolimie, z miejsca Zmartwychwstania. W jej zdobieniu wykorzystane zostały rubiny, których czerwień oznacza zarówno cierpienie, jak i zmartwychwstanie oraz godność królewską.

Użyte zostały również perły, które, jako klejnoty organiczne, symbolizują ból i cierpienie, a także wiarę i Zmartwychwstanie, gdyż tworzący je perłopław choć sam umiera, jednak rodzi cenny skarb. Na szczycie korony umieszczony został rubinowy krzyż, będący znakiem zbawienia, nazywany również „Testamentem Bożej Miłości”. Nad nimbami umieszczonych jest 12 gwiazd, nawiązujących do treści Apokalipsy św. Jana, w której Apostoł opisuje widzenie Maryi otoczonej światłością, jakby szatą, a wokół wieniec z gwiazd dwunastu.

Szaty i Korony powstały dzięki zaangażowaniu wiernych wspólnoty brzezińskiej, którzy ofiarowali m.in. osobistą złotą i srebrną biżuterię, która została wykorzystana w tej realizacji, a po stopieniu, została w nią przekuta. Wewnątrz sukienki zostały umieszczone tulejki, w których znajdują się osobiste modlitwy skierowane do Chrystusa za pośrednictwem Matki Bożej.

 

Pieśń do Królowej Wszystkich Świętych
1. Z obłoków niebieskich
Królowo Wszystkich Świętych
Łaskami obdarz nas
Prosimy Cię
Ref.: Oręduj za nami
Niebiańska Pani
Bądź z nami, bądź z nami
W każdy czas
2. Mario Wniebowzięta
Królowo Wszystkich Świętych
Świętości naucz nas
Prosimy Cię
3. Matko Czekająca
Królowo Wszystkich Świętych
Do Domu wrócić daj
Prosimy Cię
4. Dusz w Czyśćcu Ratunku
Królowo Wszystkich Świętych
Po śmierci po nas wyjdź
Prosimy Cię
5. W chwale wiekuistej
Królowo Wszystkich Świętych
Twarz Boga ujrzeć daj
Prosimy Cię

(sł. i muz. Damian Zegadło)

Zrzut ekranu 94

Rozważania i artykuły o Matce Bożej Królowej Wszystkich Świętych