Przyjaciele WSD

Grono Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach to stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane 5 grudnia 1996 r. w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach. Jego celem jest modlitwa za powołanych i o nowe powołania, tworzenie korzystnego klimatu wokół Seminarium i sprawy powołań, ofiary duchowe (posty, wyrzeczenia, cierpienia…) w intencji Seminarium i powołań do kapłaństwa oraz w miarę możliwości – praca społeczna na rzecz.

Istnieją dwie formy uczestnictwa i zobowiązania:

1. Przyjaciel Seminarium – może nim być tylko osoba dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz wniesie składkę w wysokości 1 zł na miesiąc

2. Sympatyk Seminarium – może nim być osoba niepełnoletnia lub dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz – w miarę możliwości – postara się nieść pomoc materialną dla Seminarium. Nie płaci żadnej składki obowiązkowej!

Z naszej Parafii do Grona Przyjaciół Seminarium należą 33 osoby (w tym 16 przyjaciół i 17 sympatyków). Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się i należeć do tej wspólnoty, zapraszamy do skontaktowania się z kancelarią parafialną lub bezpośrednio z WSD w Kielcach.