Liturgiczna Służba Ołtarza

Już w Ewangelii, kiedy Pan Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba, mowa jest o chłopcu który miał pięć chlebów i dwie ryby, co Zbawicielowi posłużyło do objawienia swojej Mocy (por. J 6,9). W pierwszych wiekach istnienia Kościoła podczas sprawowania Eucharystii pojawiały się osoby posługujące w czasie liturgii. Określano ich mianem ministrantów (łac. ministrare - służyć, pomagać). Do tego grona zalicza się też chłopców służących w sprawowaniu Najświętszej Ofiary.
Również w naszej parafii znajdują się ministranci, którzy służą w trakcie Mszy Świętej i nabożeństw. Wśród nich znajdują się też lektorzy - ministranci, którzy po odbyciu odpowiedniego szkolenia czytają i śpiewają w czasie zgromadzeń liturgicznych.
Formacja ministrantów odbywa się poprzez zbiórki, na których młodzi zdobywają odpowiednie przeszkolenie do sprawowania służby przy Ołtarzu. Ministranci z parafii Brzeziny uczestniczą także w Diecezjalnym Dniu Ministranta, który odbywa się co roku we wrześniu. Opiekę nad ministrantami sprawuje ksiądz Wikary. Kolejni księża pomagają ministrantom przez formację, ale także zakup strojów liturgicznych czy też organizację wyjazdów i spotkań integracyjnych dla ministrantów.
Bycie ministrantem to przede wszystkim najbliżej po księdzu przy Ołtarzu, ale także nauka sumienności i odpowiedzialności. Dlatego też ta posługa jest tak szczególna i warta rozpoczęcia. Wszystkich chętnych chłopców pragnących być ministrantami zachęcamy do skontaktowania się z księdzem Wikarym.