Bierzmowanie

Z nauki Kościoła

Kodeks Prawa Kanonicznego poucza, że: "Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych w zatwierdzonych księgach liturgicznych" /Kan. 880/. Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Popularna definicja bierzmowania mówi, że jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. W związku z tym - wspólnota, świadectwo i dojrzałość – to charakterystyczne cechy przygotowania do sakramentu bierzmowania. Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione. "Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii" - tłumaczą biskupi we wskazaniach KEP dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Sakrament w Parafii

Do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić najwcześniej uczniowie kl. 8 Szkoły Podstawowej. W przygotowaniu bezpośrednim uczniowie kl. 7 zgłaszają się w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego. Otrzymują indeksy, w których dokumentują uczestnictwo w niedzielnych Mszach św., nabożeństwach majowych, różańcowych, na roratach, Drogach Krzyżowych, czy też przystępowanie do comiesięcznej spowiedzi św. Organizowane są również spotkania poświęcone adoracji Najświętszego Sakramentu, poruszane są zagadnienia teologiczne, wyświetlane filmy dydaktyczne, następuje nauka śpiewu pieśni religijnych. Omawiane są również zagadnienia dotyczące bieżących spraw. Przygotowujący się, zobowiązani są dostarczyć metrykę chrztu św. (dotyczy osób, które przyjęły ten sakrament poza naszą parafią). Kandydaci do bierzmowania mają obowiązek przyswoić sobie zasady wiary zawarte w katechizmie. Z wiedzy tej składają egzamin u osoby przygotowującej do bierzmowania. Odbywają się także spotkania z rodzicami, gdyż nie do przecenienia jest rola rodziców w procesie wprowadzenia dziecka w odpowiedzialne, pełne niebezpieczeństw, dorosłe życie według zasad wiary i przykazań Bożych. Obowiązek rodziców wynika ze zobowiązań podjętych podczas chrztu św. Każde z dzieci odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia. Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas rodzicie, lub inni wierzący spełniający takie same wymogi jak rodzice chrzestni. Zazwyczaj pamiątką po udzielonym sakramencie jest skromny dar składany na rzecz kościoła wynikający z 5 przykazania kościelnego.
Zwraca się uwagę, aby przyjęcia organizowane po bierzmowaniu były bezalkoholowe.
Docelowo przygotowanie do bierzmowania powinno odbywać się w małych grupach i być prowadzone przez animatorów niekoniecznie w kościele.