Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej
przy Parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach

"Czyńcie dobrze wszystkim" (Bł. Bernardyna Jabłońska)

W lutym 2016 roku, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, grupa osób z parafii stworzyła Parafialny Zespół Caritas prowadzący działalność charytatywno-opiekuńczą na terenie parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach.
Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wszystkich wolontariuszy PZC obowiązuje w sumieniu tajemnica w odniesieniu do spraw i osób, którym pomagają.
Comiesięczne spotkania odbywają się w każdy III piątek miesiąca i rozpoczynają się uczestnictwem we mszy św. o godz. 18.00. Świętem patronalnym Caritas jest Święto Miłosierdzia Bożego, a Patronem PZC jest bł. Bernardyna Jabłońska.

Historia Caritas parafialnej jest jednak dłuższa. Organizacja ta powstała w Brzezinach w 1931 roku. Prężnie się rozwijała. W 1948 roku liczyła 53 członków. Niestety 28 stycznia 1950 roku rząd komunistyczny Polski Ludowej wydał dekret zabraniający dalszego prowadzenia działalności charytatywnej Kościoła Katolickiego w Polsce.  

Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas w naszej parafii tworzą:
Przewodniczący – ks. proboszcz Józef Knap
Prezes – Aneta Łyżwa
Skarbnik – Teresa Kaczor
Sekretarz – Renata Giemza
Członkowie: Bożena Cudzik, Elżbieta Stokowiec, Krystyna Kowalska, Małgorzata Zegadło, Ewa Wójcik, Urszula Metryka, Józef Wierzbicki, Adam Malicki

PZC stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym i pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości serc Darczyńców. Wesprzyj działania Caritas poprzez: ofiarę wrzuconą do skarbony Caritas znajdującej się w naszym kościele, przekazanie darów rzeczowych, włączenie się do pracy w wolontariacie, wspieranie prowadzonych akcji.
tel. kontaktowy: 790 885 982;
e-mail: caritas.brzeziny@wp.pl
https://www.facebook.com/caritas.brzeziny

PZC realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, który przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebującym poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej. Żywność wydawana jest w Sali Św Matki Teresy z Kalkuty.

pomoc zywnosciowa

Sprawozdanie PZC za rok 2017