Namaszczenie chorych

Z nauki Kościoła

Św. Jakub Apostoł pisze: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14n). Obowiązek wezwania kapłana do chorego ciąży na najbliższej rodzinie. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.
Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.
Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:
- jeśli jest przewlekła choroba,
- osobom starszym wiekiem,
- przed operacją medyczną,
- nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.
Kapłana z posługą do chorego lub umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze dnia lub nocy. Sakramentu tego nie udziela się zmarłym!

Sakrament w Parafii

Odwiedziny chorych w naszej parafii odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9. Zgłoszenia chorych, którzy chcieliby przystąpić do spowiedzi i Komunii św., czy też przyjąć sakrament chorych w można dokonywać w zakrystii, lub w kancelarii parafialnej. Sakrament chorych, oraz spowiedź i Komunia święta udzielane są również przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy po wcześniejszym zgłoszeniu w zakrystii. W nagłych przypadkach o posługę sakramentalną wobec chorych można prosić o każdej porze dnia i nocy.