1440 rok

W 1440 roku za czasów papieża Eugeniusza IV na dobrach biskupów krakowskich w Brzezinach została powołana nowa parafia. Na Górze Siedliskowej wybudowano drewniany kościółek pod wezwaniem Wszystkich Świętych i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Do nowej parafii przydzielono cztery wsie: Brzeziny, Bilczę, Morawicę, Morawicką Wolę. Oprócz rozległych dóbr należących do plebana, źródłem utrzymania była dziesięcina płacona przez wiernych.

XVI wiek

Wiek XVI minął pod znakiem reformacji. Nie ominęła ona mieszkańców okolicznych wsi, a możliwe, że także i Brzezin. W tym czasie prawdopodobnie ośrodkiem protestantyzmu na naszym terenie stała się Łukowa. Katolicy z tamtych terenów zaczęli uczęszczać do brzezińskiej świątyni. Przez pewien czas Parafia określana była jako Brzeziny-Ostrów. Okres mocnych podziałów na tym terenie wkrótce ustąpił, choć wiara ludu nieraz jeszcze ulegała zachwianiu.

1594 rok

W 1594 roku do parafii trafiły Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Zostały umieszczone w srebrnym relikwiarzu w kształcie krzyża z płaskorzeźbą Chrystusa oraz symbolami czterech Ewangelistów ufundowanym przez Mikołaja Ostrowskiego

1610 rok

W kościele brzezińskim znajduje się marmurowa płyta nagrobna poświęcona Marcinowi Rawicie Grotowskiemu. Zmarł on 11 sierpnia 1610 roku. Jak pisze o nim Kacper Niesiecki „mąż odwagą serca w różnych ekspedycjach wsławiony”. Koniec napisu na tablicy mówi: „Kamień ten ciało i kości kryje / Legł by żył między ludźmi / Kto dobrze żył umrzeć nie może.”

1646 rok

Drewniany kościółek chylił się ku upadkowi. Dwa stulecia nadszarpnęły jego strukturę, dlatego proboszcz ks. Wojciech Liszkowicz w roku 1646 wybudował nową murowaną świątynię. Kościół powstał dzięki hojności parafian, funduszom księdza i innych dobroczyńców.

1675 rok

Nowa świątynia została konsekrowana przez biskupa krakowskiego ks. Andrzeja Trzebickiego dnia 8 września 1675 r. Do dziś przypomina o tym marmurowa tablica upamiętniająca to wydarzenie, wbudowana w ścianę obok Wielkiego Ołtarza. Kościół oprócz krótkiego prezbiterium miał szerszą prostokątną nawę. Półkolisty otwór tęczy zawierał belkę z Chrystusem na krzyżu i figurami Matki Bożej i Jana Ewangelisty. W tym czasie Parafia Wszystkich Świętych obejmuje wioski: Bieleckie Młyny, Bilcza, Bobrza, folwark Boszki, Brzeziny, młyn Drogoszek, Kowala, Kuby, Lurowizna, Nida, Podwole, Morawica, Ostrów, Wola Morawicka, Zbrza i Dębska Wola.

1729 rok

W 1729 r. zostało założone Seminarium Duchowne w Kielcach. Wówczas to Parafia Brzeziny, została przydzielona pod administrację rektora tegoż Seminarium. Od tamtej pory każdorazowy rektor był proboszczem brzezińskiej parafii. Tak było aż do połowy XIX w., kiedy to dobra duchowne w Brzezinach przeszły pod zarząd państwowy.

XVIII wiek

W kościele brzezińskim w XVIII wieku były trzy, a okresowo cztery ołtarze. Co jakiś czas zmieniały swoich patronów. Boczne poświęcone były św. Annie, św. Mikołajowi, św. Antoniemu i św. Janowi Kantemu. W Ołtarzu Głównym (z relikwiami św. Euzebiusza i Kresencjusza) już w 1766 roku znajdował się obecny obraz ze szkoły bizantyjskiej z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku.

1802 rok

Kolejni proboszczowie brzezińscy prowadzili szkołę parafialną i szpital, który był formą przytułku dla biednych. Dobroczynność realizowało także powołane w 1802 roku przez ks. Bernarda Bzinkowskiego Bractwo Miłosierdzia. Należeli do niego parafianie z wszystkich wiosek. Ich zadaniem było pełnienie uczynków miłosierdzia: bywanie na pogrzebach ubogich, niesienie pomocy potrzebującym. Pomagali także w oprawach nabożeństw. Podczas procesji i każdej sumy niedzielnej zapalali świece i ustawiali się w dwóch rzędach. Struktura Bractwa zakładała wybieranie spomiędzy siebie cechmistrza, podcechmistrza, skarbnika i dwóch marszałków.

1834 rok

Parafia Brzeziny z roku na rok się rozrastała. W 1834 roku poświęcona została kaplica pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nidzie. W tym samym wieku została wybudowana Kaplica Oraczewskich w Morawicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

druga poł. XIX wieku

Pierwszym proboszczem z nominacji rządu został ks. August Żołątkowski. Kiedy przybył do parafii dnia 1 lipca 1853 roku, ujrzał plebanię i kościół w tak złym stanie, że bez uronienia łzy z oka patrzeć nie mógł. Za czasów jego posługi parafia zmieniła się nie do poznania. Odnowił ołtarze, obrazy, ławki, konfesjonały, wykonał schody kamienne przed świątynią. W 1866 roku założył i obmurował nowy cmentarz. W roku 1870, ponieważ kościół był za mały by pomieścić wiernych, ks. August w Imię Boże, z pomocą parafian, powiększył świątynię i wybudował dzwonnicę. Dzięki temu proboszczowi kościół otrzymał nowe ołtarze. W 1857 r. Juliusz Juman z Kielc na miejsce dawnego zbudował nowy Wielki Ołtarz, w którym umieszczony jest dawny Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na zasuwie jest kopia obrazu Wszystkich Świętych Michała Stachowicza. Na miejscu dwóch dawnych ołtarzy bocznych, św. Jana i św. Anny w 1864 r. wzniesione zostały dwa nowe. Proboszcz zatroszczył się także o muzykę kościelną. Sprawił nowe organy, a za jego kadencji został utworzony chór parafialny. Zmarł po 45 latach posługi w Brzezinach i spoczął na cmentarzu przez siebie założonym. Obecny wygląd świątyni jest w dużej mierze jego zasługą.

I poł. XX wieku

W 1908 roku ks. Bogumił Czerkiewicz wybudował kaplicę w Dębskiej Woli. W trakcie I wojny światowej powstała nowa plebania w Brzezinach, a ołtarze w kościele przybrały ostateczny wygląd. W XX wieku Parafia Brzeziny troszczyła się jeszcze bardziej o życie społeczne. Dzięki proboszczom został założony sklep spółkowy, biblioteka parafialna oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Powołano III Zakon Św. Franciszka oraz Związek Młodzieży Katolickiej Żeńskiej i Męskiej. Parafianie licznie uczestniczyli w pielgrzymkach parafialnych organizowanych na Jasną Górę. W 1916 roku kupiono figurę Zmartwychwstałego. W 1927 roku na wieży kościelnej zawisły trzy nowe dzwony. Kilka lat później na brzezińskim wzgórzu stanęła figura Chrystusa Króla.

koniec XX wieku

W latach 80-tych XX wieku na ścianach kościoła zawisły ufundowane przez parafian portrety świętych: św. Barbary, św. Maksymiliana Kolbe, św. Rafała Kalinowskiego, św. Brata Alberta Chmielowskiego, bł. Michała Kozala, bł. Karoliny Kózkówny, bł. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Jerzego Matulewicza, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, św. Jana Pawła II, prymasa Stefana Wyszyńskiego, papieża Eugeniusza IV. Bardzo uroczyście obchodzony był w 1990 Jubileusz 550-lecia Parafii Brzeziny zorganizowany przez ks. Wacława Smolarczyka.

pocz. XXI wieku

W tym czasie wykonano brukowane alejki, uporządkowano cmentarz, zmieniono pokrycie dachu na części kościoła, poprawiono zewnętrzną elewację, wykonano nowe nagłośnienie. Lata 2008-2011 to wzmożony czas prac renowacyjnych w kościele wykonanych przez firmę Wojciecha Szczurka z Krakowa. Odnowione zostały wszystkie ołtarze, ambona, chór, stacje drogi krzyżowej oraz wykonano nową polichromię. Prace zainicjował ks. proboszcz Jan Pragnący wraz z parafianami. W tych latach została założona Schola Parafialna oraz Pismo Parafialne SANCTUS.

2014 rok

Proboszcz ks. Józef Knap wybudował nowy budynek gospodarczy, wykonał zewnętrzną elewację kościoła oraz ogrzewanie gazowe świątyni. W roku 2014 zostały wprowadzone relikwie św. Rafała Kalinowskiego. Uroczystość ta rozpoczęła rozwój kultu świętych i błogosławionych w brzezińskiej parafii. Od tego czasu do świątyni przybywają nowe relikwie patronów.

/Opr. Damian Zegadło/