Formy kultu w parafii

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach stara się szerzyć kult świętych i błogosławionych. Świątynia pełna jest wizerunków patronów. Przez pokolenia wystrój kościoła się zmieniał. Powstawały nowe ołtarze i obrazy dedykowane świętym. Ks. Bernard Bzinkowski sprawił chorągiew bracką z wizerunkiem św. Wojciecha, feretron z obrazami Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej i św. Macieja, feretron z obrazami Wszystkich Świętych i św. Jana Kantego, feretron z obrazami św. Barbary i św. Marii Magdaleny, chorągiew z obrazami św. Kazimierza i św. Karola. Ks. August Żołątkowski w miejsce dawnych bocznych ołtarzy św. Anny i św. Jana sprawił nowe – św. Antoniego i Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Ks. Jakub Kuliński sprawił do świątyni obraz św. Józefa. Ks. Piotr Czerna kupił figurę św. Stanisława Kostki. Ks. Wacław Smolarczyk zawiesił w kościele duże obrazy świętych i błogosławionych.

Wizerunki świętych patronów w obecnym wystroju kościoła:
Obraz Wszystkich Świętych znajdujący się na zasuwie w Wielkim Ołtarzu. Jest to kopia obrazu Michała Stachowicza, namalowana w 1863 roku przez Dąbrowskiego, głuchoniemego malarza z Kielc. Pierwowzór z 1808 roku znajduje się w brzezińskim feretronie. Obydwa poddawane były renowacji ok. roku 2010.
Figura św. Michała Archanioła i płaskorzeźby Ewangelistów: św. Marka, św. Łukasza, św. Jana, św. Mateusza – na ambonie wykonanej przez stolarza Mikinę z Kielc w 1864 roku.
Figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus ufundowana przez rodziców ks. Jana Matery pod koniec XX wieku.
Figury z ołtarzy bocznych: Matka Boża, św. Jan Ewangelista, św. Antoni, św. Franciszek z Asyżu, św. Alojzy Gonzaga; płaskorzeźby z ołtarzy bocznych: św. Marii Magdaleny i św. Józefa – ołtarze powstały w 1864 roku, ostatnia renowacja odbyła się w latach 2009-2010.
Obraz św. Izydora Oracza – namalowany w 1897 roku, znajduje się na zasuwie prawego bocznego ołtarza, w tle widać kościół brzeziński zgodny z projektem rozbudowy w końcu XIX wieku.
Obraz św. Jana Kantego – namalowany w XVIII wieku, wisi w prezbiterium; w prawym narożniku znajduje się herb Lewart.
Feretron św. Barbary i św. Marii Magdaleny – obrazy znajdują się w drewnianych złoconych ramach, wykonane w II poł. XVIII wieku.
Feretron św. Tekli i Wszystkich Świętych – obraz św. Tekli pochodzi z I poł. XIX wieku.
Feretron Świętej Rodziny i Matki Bożej Częstochowskiej – rzeźbiony.
Feretron Świętej Rodziny i Niepokalanie Poczętej – obrazy.
Chorągwie z wizerunkami: św. Franciszka z Asyżu, Świętej Rodziny, św. Maksymiliana Kolbe, św. Krzysztofa, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Bożej Różańcowej ze św. Jackiem, św. Barbary i Serca Maryi.
Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy – zawieszona w prezbiterium.
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej – zawieszony w prezbiterium.
Obrazy św. Barbary, św. Maksymiliana Kolbe, św. Rafała Kalinowskiego, św. Brat Alberta Chmielowskiego, św. Jana Pawła II, bł. Michała Kozala, bł. Karoliny Kózkówny, bł. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Jerzego Matulewicza, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Sługi Bożego prymasa Stefana Wyszyńskiego – ufundowane przez parafian pod koniec XX w.

Działania duszpasterskie
Od początku XXI wieku dzięki staraniom duszpasterzy, osób konsekrowanych z parafii oraz parafian świeckich Kościół w Brzezinach otrzymuje kolejnych patronów w relikwiach.

Wprowadzenie relikwii to wielkie wydarzenie, które ma swój koloryt i głębię oraz niepowtarzalny klimat. To uroczystość przemyślana i przygotowywana bardzo starannie. Wszystko zaczyna się od modlitwy, poprzez którą niejako zaprasza się osobę świętą, aby zamieszkała w tym kościele, by otoczyła parafię opieką. Potem odbywa się pielgrzymka po relikwie z udziałem parafian. Przed wprowadzeniem nowego patrona do parafii odmawiana jest nowenna. Samej uroczystości towarzyszy oprawa wizualna – jest przygotowany ołtarzyk na relikwiarz z wizerunkiem patrona, wierni otrzymują obrazki z portretem świętego i modlitwą. Przez całą niedzielę głoszone są kazania przybliżające charyzmat świętego. Każdy może oddać mu cześć przez ucałowane relikwii. Od kilku lat niemal co miesiąc w kościele odbywają się podobne uroczystości. Na ten dzień do parafii zapraszani są przedstawiciele różnych zgromadzeń zakonnych, misjonarze związani z charyzmatem świętego, księża etc.

Życiorysy świętych przybliża Parafialne Pismo SANCTUS, które powstało w 2008 roku. Oprócz rubryki „Boży człowiek…” w każdym numerze, przygotowywane są również okazjonalne dodatki z hagiografią i modlitwami do patronów.

Od 2011 roku w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych młodzież z parafii organizuje czuwania modlitewne „Świętych obcowanie”. Mają one na celu wspólne świętowanie i możliwość modlitwy adoracyjnej w kręgu licznych świętych i błogosławionych. Czuwania kończy procesja wokół kościoła z litanią do Wszystkich Świętych oraz poczęstunek, w którym obowiązkowo musi się znaleźć „coś słodkiego od świętego” (ciastko z myślą patrona).

W dniu 18 listopada 2014 roku w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zaczęło organizować spotkania „Herbata z aureolą”. Polegały one na wspólnym spędzeniu czasu przez osoby młode przy dobrej herbacie i w specjalnie udekorowanej sali. Podczas każdego comiesięcznego spotkania młodzi dyskutowali na konkretny temat związany z życiem danego patrona. „Herbatki” odbywały się w różnych formach, miejscach i scenografii. Okazjonalnie organizowane były spotkania „Kawa na obłoku” przeznaczone dla osób dorosłych.

Przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych w 2015 roku po raz pierwszy zorganizowano Konkurs plastyczny im. św. Brata Alberta „Świętych malowanie”. Jest on kierowany do dzieci, nie tylko z brzezińskiej parafii. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej postać patrona, którego relikwie znajdują się w kościele w Brzezinach. Organizatorami konkursu jest Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Parafialny Zespół Caritas.

Parafia organizuje pielgrzymki śladami świętych i błogosławionych. Parafianie uczestniczą także, w miarę możliwości, w uroczystościach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Od 2014 roku organizowana jest 8 września piesza pielgrzymka do Piotrkowic „Na urodziny Matki Bożej”.

Od 2014 roku istnieje fanpage na facebooku „Świętych obcowanie” – https://www.facebook.com/swietychobcowanie

Szczególnemu orędownictwu świętych i błogosławionych oddawane są grupy, dzieła i miejsca w parafii. Swoich patronów mają:
– Koła Różańcowe (św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Maksymiliana Kolbe, bł. Karoliny Kózkówny, bł. Bronisławy, św. Charbela, św. Faustyny, św. Katarzyny Laboure, św. o. Pio, św. Jana Pawła II)
– Schola parafialna im. św. Stanisława Kostki
– Parafialny Zespół Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej
– Dzieło Biblioteczne im. bł. sióstr Ewy i Marty
– sala im. bł. Zofii Czeskiej w świetlicy wiejskiej
– sala im. św. Matki Teresy z Kalkuty w budynku gospodarczym
– Konkurs plastyczny im. św. Brata Alberta
– Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach
– Kaplica Św. Józefa w budynku gospodarczym

W kwietniu 2018 roku parafia uzyskała w Kurii Diecezjalnej "nihil obstat" do Litanii Patronów Brzezińskich. Od tego czasu ta modlitwa używana jest w trakcie pielgrzymek i nabożeństw kościelnych. Aktualizacja litanii za zgodą Kurii Diecezjalnej w Kielcach nastąpiła w październiku 2022 r.

LITANIA DO PATRONÓW BRZEZIŃSKICH

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Królowo wniebowzięta,
Królowo wszystkich Świętych,
Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego,

św. Męczennicy Rzymscy, wierni Chrystusowi do końca,
św. Korono Męczennico, patronko w czasie epidemii,
św. Ireneuszu, zwalczający wszelkie herezje
św. Bonifacy, przykładzie nawrócenia,
św. Florianie, orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,
św. Krescencjuszu, Zenonie i Towarzysze, męczennicy za wiarę,
św. Wojciechu, Patronie Polski,
św. Stanisławie, opiekunie naszej Ojczyzny,
św. Franciszku z Asyżu, bracie całego stworzenia,
św. Jadwigo Śląska, matko ubogich,
św. Jacku Odrowążu, wierny czcicielu Matki Bożej,
św. Kingo, księżno rozmiłowana w życiu zakonnym,
św. Jadwigo Królowo, wpatrzona w Ukrzyżowanego,
św. Szymonie z Lipnicy, służący bliźnim z narażeniem życia
św. Janie z Dukli, przykładzie żarliwej modlitwy i kontemplacji,
św. Stanisławie Kostko, patronie młodzieży polskiej,
św. Tereso od Jezusa, odnowicielko zakonu karmelitańskiego,
św. Janie od Krzyża, płonący żywym Płomieniem Miłości,
św. Alojzy Gonzago, aniele w ciele ludzkim,
św. Kamilu de Lellis, patronie chorych i szpitali,
św. Andrzeju Bobolo, męczenniku i apostole Polesia,
św. Wincenty à Paulo, opiekunie i żywicielu opuszczonych sierot,
św. Ludwiko de Marillac, założycielko Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia,
św. Stanisławie Papczyński, gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu,
św. Benedykcie Labre, ubogi pielgrzymie Boży,
św. Wincenty Pallotti, apostole Rzymu,
św. Katarzyno Labouré, której objawiła się Matka Najświętsza,
św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, pełna Ducha Świętego,
św. Ludwiku i Zelio Martin, przykładzie zgody i jedności małżeńskiej,
św. Tereso od Dzieciątka Jezus, wzorze dziecięcej ufności w Bogu,
św. Janie Bosko, wzorze wychowawców i nauczycieli
św. Zygmuncie Szczęsny Feliński, idący za Chrystusem drogą krzyża,
św. Szarbelu Makhluf, pustelniku cudami słynący
św. Elżbieto od Trójcy Przenajświętszej, mistyczko zanurzona w miłości Bożej,
św. Rafale Kalinowski, wierny spowiedniku,
św. Albercie Chmielowski, bracie dobry jak chleb,
św. Karolu de Foucauld, bracie Jezusa i wszystkich ludzi,
św. Franciszku i Hiacynto Marto, pastuszkowie rozmodleni na różańcu,
św. Józefie Pelczarze, natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego,
św. Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia,
św. Urszulo Ledóchowska, wychowawczyni i nauczycielko dzieci i młodzieży,
św. Maksymilianie Kolbe, nieustraszony Rycerzu Niepokalanej,
św. Tereso Benedykto od Krzyża, patronko Europy,
św. Pio z Pietrelciny, mistycznie przeżywający mękę Chrystusa
św. Tereso z Kalkuty, spotykająca Chrystusa w każdym człowieku,
św. Janie Pawle II papieżu, przyjacielu świętych i błogosławionych,

bł. Wincenty Kadłubku, ojcze kultury chrześcijańskiej w Polsce,
bł. Czesławie, wierny synu św. Dominika,
bł. Bronisławo, ozdobo zakonu norbertańskiego,
bł. Salomeo, wzorze godności królewskiej,
bł. Jakubie Strzemię, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,
bł. Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej,
bł. Rafale Chyliński, przygarniający chorych i karmiący głodnych,
bł. Edmundzie Bojanowski, patronie wiernych świeckich,
bł. (Wincenty, Danielu, Łukaszu, Konstanty, Bartłomieju, Anicecie, Konstanty, Filipie, Ignacy, Onufry, Maksymie, Janie, Michale,) uniccy męczennicy z Pratulina,
bł. Mario Angelo Truszkowska, matko wielkiej rodziny felicjańskiej,
bł. Franciszko Siedliska, zatroskana o rodziny,
bł. Małgorzato Szewczyk, zjednoczona z Bolejącym Sercem Maryi,
bł. Marcelino Darowska, służebnico Niepokalanej,
bł. Bronisławie Markiewiczu, przykładzie powściągliwości i pracy,
bł. Janie Beyzymie, ofiarny posługaczu trędowatych,
bł. Karolino Kózkówno, męczennico w obronie czystości,
bł. Honoracie Koźmiński, ojcowski przewodniku dusz zakonnych,
bł. Klaro Szczęsna, apostołko Bożego Serca,
bł. Anielo Salawo, służąca Bogu przez uczciwą pracę
bł. Józefie Allamano, założycielu wspólnoty misyjnej
bł. Jerzy Matulewiczu, orędowniku przed Bogiem za Litwą i Polską,
bł. Ignacy Kłopotowski, wydawco prasy katolickiej,
bł. Bernardyno Jabłońska, opiekunko najuboższych,
bł. Sancjo Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości,
bł. Marto Wołowska i Ewo Noiszewska, które oddałyście życie za braci,
bł. (Stello, Imeldo, Rajmundo, Danielo, Kanuto, Sergio, Gwidono, Felicyto, Heliodoro,
Kanizjo, Boromeo,) nazaretańskie męczennice z Nowogródka,
bł. Alfonsie Mario Mazurku, męczenniku za wolność Ojczyzny,
bł. Stefanie Wincenty Frelichowski, patronie harcerstwa polskiego,
bł. Bolesławo Lament, dążąca do zjednoczenia chrześcijan,
bł. Janie Balicki, pokorny kapłanie i ojcze wzgardzonych,
bł. Elżbieto Różo Czacka, niewidoma matko niewidomych,
bł. Hanno Chrzanowska, chwalebnie wypełniająca powołanie pielęgniarskie,
bł. Władysławie Bukowiński, apostole Kazachstanu,
bł. Michale Sopoćko, kapłanie według Serca Bożego,
bł. Stefanie Wyszyński, Prymasie Tysiąclecia,
bł. Jerzy Popiełuszko, męczenniku prawdy i wolności,
bł. Michale Tomaszku i Zbigniewie Strzałkowski, franciszkańscy męczennicy z Peru,

Wszyscy Święci i Święte Boże,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Świętymi bądźcie, bo ja jestem Święty
W: Na wzór Świętego, który nas powołał

Módlmy się. Boże, źródło wszelkiej doskonałości i szczęścia, spraw, aby przykłady świętych i błogosławionych przybliżały nas do Ciebie oraz wytyczały różne szlaki życiowej wędrówki, którymi możemy dojść do zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Msze Święte z relikwiami we wspomnienia patronów

bł. Marceliny Darowskiej - 5 stycznia
św. Karola Houben - 5 stycznia
bł. Pauliny Jaricot - 9 stycznia
św. Józefa Pelczara - 19 stycznia
św. Wincentego Pallottiego - 22 stycznia
bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratulina - 23 stycznia
bł. Jerzego Matulewicza - 27 stycznia
bł. Bolesławy Lament - 29 stycznia
bł. Bronisława Markiewicza - 30 stycznia
św. Jana Bosko - 31 stycznia
bł. Klary Szczęsnej - 7 lutego
bł. Michała Sopoćko - 15 lutego
św. Hiacynty i Franciszka Marto - 20 lutego
bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego - 23 lutego
św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej - 27 lutego
św. Ludwiki de Marillac - 15 marca
św. Gemmy Galgani - 11 kwietnia
św. Benedykta Józefa Labre - 16 kwietnia
św. Wojciecha - 23 kwietnia
bł. Hanny Chrzanowskiej - 28 kwietnia
św. Floriana - 4 maja
św. Stanisława Kazimierczyka - 5 maja
św. Stanisława Biskupa - 8 maja
św. Bonifacego - 14 maja
św. Korony Męczennicy - 14 maja
bł. Zofii Czeskiej - 15 maja
św. Andrzeja Boboli - 16 maja
św. Stanisława Papczyńskiego - 18 maja
bł. Elżbiety Róży Czackiej - 19 maja
św. Rity - 22 maja
bł. Stefana Wyszyńskiego - 28 maja
św. Urszuli Ledóchowskiej - 29 maja
bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk - 5 czerwca
bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego - 7 czerwca
św. Jadwigi Królowej - 8 czerwca
bł. ss. Ewy Noiszewskiej i Marty Wołowskiej - 12 czerwca
bł. ks. Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy - 12 czerwca
bł. Wawrzyńca Salvi - 12 czerwca
św. Brata Alberta Chmielowskiego - 17 czerwca
bł. Władysława Bukowińskiego - 20 czerwca
św. Alojzego Gonzagi - 21 czerwca
św. Josemarii Escriva - 26 czerwca
św. Ireneusza - 28 czerwca
św. Męczenników Rzymskich - 30 czerwca
św. Marii Goretti - 5 lipca
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej - 6 lipca
św. Jana z Dukli -  8 lipca
św. Zenona i Towarzyszy - 9 lipca
św. Zelii i Ludwika Martin - 12 lipca
bł. Marianny Biernackiej - 13 lipca
św. Kamila de Lellis - 14 lipca
św. Szymona z Lipnicy - 18 lipca
bł. Achillesa Puchały i Hermana Stępnia - 19 lipca
bł. Czesława - 20 lipca
bł. Franciszka Jordana - 21 lipca
bł. Męczennicy Pasjoniści z Daimiel - 23 lipca
św. Kingi - 24 lipca
św. Szarbela Makhlouf - 28 lipca
bł. Augusta Czartoryskiego - 2 sierpnia
bł. Edmunda Bojanowskiego - 7 sierpnia
św. Edyty Stein - 9 sierpnia
św. Maksymiliana Marii Kolbego - 14 sierpnia
św. Jacka Odrowąża - 17 sierpnia
bł. Sancji Szymkowiak - 18 sierpnia
bł. Władysława Findysza - 23 sierpnia
św. Miriam Baouardy - 25 sierpnia
bł. Dominika Barberi - 26 sierpnia
bł. Afonsa Marii Mazurka - 28 sierpnia
bł. Bronisławy - 1 września
bł. 11 Sióstr Męczenniczek z Nowogródka - 4 września
św. Matki Teresy z Kalkuty - 5 września
bł. Ignacego Kłopotowskiego - 7 września
św. Melchiora Grodzieckiego - 7 września
bł. Anieli Salawy - 9 września
św. Krescencjusza z Rzymu - 14 września
św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - 17 września
św. Stanisława Kostki - 18 września
bł. Bernardyny Jabłońskiej - 22 września
św. O. Pio - 23 września
bł. Józefa Stanka - 23 września
św. Wincentego Marii Strambi - 24 września
bł. Władysława z Gielniowa - 25 września
św. Wincentego a Paulo - 27 września
św. Teresy od Dzieciątka Jezus - 1 października
św. Franciszka z Asyżu - 4 października
św. s. Faustyny - 5 października
bł. Izydora de Loor - 6 października
bł. Wincentego Kadłubka - 9 października
św. Innocentego Canoura Arnau - 9 października
bł. Marii Angeli Truszkowskiej - 10 października
św. Jana XXIII - 11 października
bł. Jana Beyzyma - 12 października
bł. Carlo Acutisa - 12 października
bł. Honorata Koźmińskiego - 13 października
św. Teresy od Jezusa - 15 października
św. Jadwigi Śląskiej - 16 października
bł. Jerzego Popiełuszki - 19 października
św. Pawła od Krzyża - 19 października
bł. Jakuba Strzemię - 21 października
św. Jana Pawła II - 22 października
św. Józefa Bilczewskiego - 23 października
bł. Jana Balickiego - 24 października
bł. Celiny Borzęckiej - 26 października
bł. Pio Campidelli - 3 listopada
św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej - 8 listopada
bł. Eugeniusza Bossilikov - 13 listopada
bł. Karoliny Kózki - 18 listopada
bł. Grimoaldo Santamaria - 18 listopada
bł. Salomei - 19 listopada
św. Marii Alfonsyny Danil Ghattas - 19 listopada
św. Rafała Kalinowskiego - 20 listopada
bł. Franciszki Siedliskiej - 25 listopada
św. Karola de Foucaulda - 1 grudnia
bł. Rafała Chylińskiego - 2 grudnia
bł. Bernarda Marii Silvestrelli - 9 grudnia
św. Jana od Krzyża - 14 grudnia
św. Katarzyny Laboure - 31 grudnia