Koła Różańcowe

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.
Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Założycielem wielu kół różańcowych w Parafii Brzeziny był ks. Teofil Jarzębski. W połowie XX wieku istniało w parafii męskie koło różańcowe, które przestało istnieć po kilkudziesięciu latach. Kolejne męskie koło powstało w 2020 roku.

W Parafii Brzeziny istnieje 9 Kół Różańcowych liczących po 20 osób:
Koło św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Kowali – zelatorka Cecylia Rozpara
Koło św. Maksymiliana Kolbe z Kowali – zelatorka Maria Kubicka
Koło bł. Karoliny Kózkówny z Nidy – zelatorka Halina Krzyszkowska
Koło bł. Bronisławy z Nidy – zelatorka Jadwiga Szałas
Koło św. Szarbela z Nidy – zelatorka Maria Szałas
Koło św. Faustyny z Brzezin i Podwola – zelatorka Barbara Zygadło
Koło św. Katarzyny Labouré z Brzezin – zelatorka Teresa Korban
Koło św. o. Pio z Brzezin – zelatorka Teresa Kaczor
Koło św. Jana Pawła II – zelator Marek Praszkiewicz

Przedstawiciele Kół spotykają się w pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 8.00 w kościele. Opiekunem grup jest ks. proboszcz.