Eucharystia

Z nauki Kościoła

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54). Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i braćmi. Jedność tę oznacza i ją urzeczywistnia. Jest więc skutecznym znakiem Bożego daru jedności. W kazaniu o chlebie żywym, jakie Jezus wygłosił w Kafarnaum po rozmnożeniu chleba, powiedział również: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56).

Sakrament w Parafii

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii organizowana jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym. Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu (na początku roku szkolnego). W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka (zwolnione są te dzieci, które były chrzczone w naszej parafii). Na początku trzeciej klasy dzieci otrzymują książeczki (rodzaj indeksów), w których poprzez zbieranie podpisów potwierdzają uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, roratach, nabożeństwach majowych, różańcowych. Sukcesywnie podczas całego roku liturgicznego dzieci otrzymują pomoce (takie jak książeczki, medaliki, różańce, świece) umożliwiające głębsze przeżywanie prawd wiary. Z rodzicami prowadzona jest współpraca poprzez organizowanie spotkań, na których pogłębiane są zagadnienia dotyczące wychowania, życia moralnego w rodzinach i omawiane sprawy organizacyjne (np. stroje komunijne). Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.10.00, w czasie której, kierowane jest specjalne kazanie do dzieci, a po zakończeniu liturgii rozdawane są obrazki. Na spotkaniach często ponawiana jest prośba, by przyjęcia rodzinne były bezalkoholowe. Po uroczystości I Komunii św. organizowana jest pielgrzymka do wybranego sanktuarium. Dzieci i ich rodzice otrzymują także książeczki dokumentujące odprawienie 9 pierwszych piątków miesiąca.
Najświętszemu Sakramentowi oddajemy cześć podczas adoracji w pierwsze niedziele, piątki i pierwsze soboty miesiąca, jak również w inne uroczystości(np. Boże Ciało). Chorzy Komunię św. przyjmują w pierwsze piątki miesiąca, podczas rekolekcji adwentowych, wielkopostnych. Mogą także korzystać z posługi kapłana, który dostępny jest na każde wezwanie.
Wiernym Eucharystia jest udzielana podczas sprawowania każdej Mszy św. Przystępowanie do Komunii św. to nie tylko obowiązek, ale powinno to wypływać z potrzeby serca, tym bardziej, że Pan Jezus kieruje prośbę: "Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało Moje". Najważniejszym warunkiem godnego przystąpienia do Stołu Pańskiego jest stan łaski uświecającej, czyli wolności od grzechu ciężkiego, czyli śmiertelnego. W przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo profanacji. Zgodnie z nauką Kościoła każdy chrześcijanin może nawet dwa razy w ciągu dnia przyjąć Komunii św. Pierwszy raz dopuszczalne jest przystąpienie poza Mszą św., natomiast pragnąc przyjąć Pana Jezusa drugi raz istnieje konieczność uczestnictwa w całej Mszy św. Należy pamiętać także o zachowaniu postu eucharystycznego przez jedną godzinę przed Eucharystią. Sposób przystępowania do Komunii może odbywać się w postawie klęczącej lub stojącej. Kazanie o Eucharystii