Szczególną formą kultu świętych i błogosławionych propagowaną w Brzezinach jest cześć oddawana relikwiom. W planach jest przygotowanie w kościele Kaplicy Świętych, w której będą umieszczone wszystkie relikwiarze.