I poł. XX wieku

W 1908 roku ks. Bogumił Czerkiewicz wybudował kaplicę w Dębskiej Woli. W trakcie I wojny światowej powstała nowa plebania w Brzezinach, a ołtarze w kościele przybrały ostateczny wygląd. W XX wieku Parafia Brzeziny troszczyła się jeszcze bardziej o życie społeczne. Dzięki proboszczom został założony sklep spółkowy, biblioteka parafialna oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Powołano III Zakon Św. Franciszka oraz Związek Młodzieży Katolickiej Żeńskiej i Męskiej. Parafianie licznie uczestniczyli w pielgrzymkach parafialnych organizowanych na Jasną Górę. W 1916 roku kupiono figurę Zmartwychwstałego. W 1927 roku na wieży kościelnej zawisły trzy nowe dzwony. Kilka lat później na brzezińskim wzgórzu stanęła figura Chrystusa Króla.