1729 rok

W 1729 r. zostało założone Seminarium Duchowne w Kielcach. Wówczas to Parafia Brzeziny, została przydzielona pod administrację rektora tegoż Seminarium. Od tamtej pory każdorazowy rektor był proboszczem brzezińskiej parafii. Tak było aż do połowy XIX w., kiedy to dobra duchowne w Brzezinach przeszły pod zarząd państwowy.