1610 rok

W kościele brzezińskim znajduje się marmurowa płyta nagrobna poświęcona Marcinowi Rawicie Grotowskiemu. Zmarł on 11 sierpnia 1610 roku. Jak pisze o nim Kacper Niesiecki „mąż odwagą serca w różnych ekspedycjach wsławiony”. Koniec napisu na tablicy mówi: „Kamień ten ciało i kości kryje / Legł by żył między ludźmi / Kto dobrze żył umrzeć nie może.”