druga poł. XIX wieku

Pierwszym proboszczem z nominacji rządu został ks. August Żołątkowski. Kiedy przybył do parafii dnia 1 lipca 1853 roku, ujrzał plebanię i kościół w tak złym stanie, że bez uronienia łzy z oka patrzeć nie mógł. Za czasów jego posługi parafia zmieniła się nie do poznania. Odnowił ołtarze, obrazy, ławki, konfesjonały, wykonał schody kamienne przed świątynią. W 1866 roku założył i obmurował nowy cmentarz. W roku 1870, ponieważ kościół był za mały by pomieścić wiernych, ks. August w Imię Boże, z pomocą parafian, powiększył świątynię i wybudował dzwonnicę. Dzięki temu proboszczowi kościół otrzymał nowe ołtarze. W 1857 r. Juliusz Juman z Kielc na miejsce dawnego zbudował nowy Wielki Ołtarz, w którym umieszczony jest dawny Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na zasuwie jest kopia obrazu Wszystkich Świętych Michała Stachowicza. Na miejscu dwóch dawnych ołtarzy bocznych, św. Jana i św. Anny w 1864 r. wzniesione zostały dwa nowe. Proboszcz zatroszczył się także o muzykę kościelną. Sprawił nowe organy, a za jego kadencji został utworzony chór parafialny. Zmarł po 45 latach posługi w Brzezinach i spoczął na cmentarzu przez siebie założonym. Obecny wygląd świątyni jest w dużej mierze jego zasługą.