1802 rok

Kolejni proboszczowie brzezińscy prowadzili szkołę parafialną i szpital, który był formą przytułku dla biednych. Dobroczynność realizowało także powołane w 1802 roku przez ks. Bernarda Bzinkowskiego Bractwo Miłosierdzia. Należeli do niego parafianie z wszystkich wiosek. Ich zadaniem było pełnienie uczynków miłosierdzia: bywanie na pogrzebach ubogich, niesienie pomocy potrzebującym. Pomagali także w oprawach nabożeństw. Podczas procesji i każdej sumy niedzielnej zapalali świece i ustawiali się w dwóch rzędach. Struktura Bractwa zakładała wybieranie spomiędzy siebie cechmistrza, podcechmistrza, skarbnika i dwóch marszałków.