Św. Maksymilian Kolbe

14 sierpnia
wspomnienie obowiązkowe

Życiorys

RELIKWIE ŚW. MAKSYMILIANA W BRZEZINACH

Kwiatki świętych

Kalendarium

1894 – urodził się w Zduńskiej Woli
1910 – zaczął nowicjat u franciszkanów
1914 – złożył śluby wieczyste
1917 – założył Rycerstwo Niepokalanej
1918 – przyjął święcenia kapłańskie
1922 – zaczął wydawać czasopismo "Rycerz Niepokalanej"
1927 – założył klasztor Niepokalanów
1931 – założył placówkę misyjną w Nagasaki
1939 – pierwszy raz aresztowany przez nazistów
1941 – zamordowany w KL Auschwitz
1971 – beatyfikowany w Watykanie
1982 – kanonizowany w Watykanie

Cytaty

"Tylko miłość jest twórcza."
"
Kolana, a nie rozum albo pióro, dają owoc w pracy, kazaniach, książkach."

"Największa ofiara – to ofiara z własnej woli."
"Czas krótki, niepewny, świętość daleka, czyń, co czynisz."
"
Dużo może być wiedzy, ale miłości w życiu nie widać. Tylko ta wiedza, która wypływa z miłości, ma wartość."

"Żadnej prawdy nikt nie może zmienić – może tylko szukać jej, znaleźć ją i uznać, by do niej życie dostosować."

"Służyć to jest: chcieć, czego Pan Bóg chce."
"Czego teraz nie uformujesz w sobie, tego nigdy nie zrobisz."
"Kolacja mierna dobry sen rodzi."
"Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym."
"Modlitwa jest wzniesieniem myśli do Boga."
"Trzeba przynajmniej raz na rok obejrzeć dom, przez rekolekcje, czy nie ma gdzie szczeliny; choć co dzień zamiatasz celę przez rachunek sumienia, medytację i co tydzień zmywasz przez spowiedź."
"Choćbyśmy się najwięcej trudzili i zamęczali - niewiele zrobimy, jeżeli nie damy dobrego przykładu."
"Źródłem pokoju jest zdać się na wolę Bożą: robić, co jest w naszej mocy, resztę zostawić staraniu Bożej Opatrzności i zaufać jak dziecko Matce swej najlepszej."
"Pan Bóg nie mierzy modlitwy na metry i jej wartość wcale nie zależy od ilości odmawianych różańców czy koronek. Istotę modlitwy stanowi wzniesienie myśli i duszy do Boga."
"Modlitwą wszystko (prawdziwie pożyteczne) na pewno otrzymasz. Ale natrętnie, stale módl się; z coraz większą żarliwością. A Pan Bóg przez cię będzie cuda wykonywał."
"Napoleon powiedział: by wygrać wojnę, potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. By zdobyć niebo, świętość potrzeba też trzech rzeczy - modlitwy, modlitwy, modlitwy. Od jakości modlitwy zależy wszystko."
"Żyj tak, jakby dzień ten był ostatnim. Jutro niepewne, wczoraj nie do ciebie należy, dziś tylko jest twoim."
"Muszę być świętym jak największym."
"Staraj się o Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy, a troskę o siebie i o twoich Jej pozostaw."

Modlitwy

Litania do św. Maksymiliana

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święty Maksymilianie, módl się za nami.

Wielki miłośniku Boga, módl się za nami.
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej, módl się za nami.
Apostole Niepokalanej Pośredniczki Łask, módl się za nami.
Założycielu Rycerstwa Niepokalanej, apostole cudownego medalika, módl się za nami.
Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej, módl się za nami.
Wzorze życia zakonnego, módl się za nami.
Pragnący śmierci męczeńskiej, módl się za nami.
Gorliwy apostole Japonii, módl się za nami.
Pełen poświecenia dla chorych i nieszczęśliwych, módl się za nami.
Zdobywco dusz dla Niepokalanej, módl się za nami.
Ukazujący ludziom ideał życia miłośniku modlitwy, módl się za nami.
Wzorze niezachwianej ufności, módl się za nami.
Pociągający ludzi dobrocią i radością, módl się za nami.
Pragnący nawrócenia grzeszników, módl się za nami.
Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa, módl się za nami.
Pragnący nawrócenia pogan, módl się za nami.
Kochający bliźnich dla Boga, módl się za nami.
Miłośniku umartwienia i pokuty, módl się za nami.
Przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa i prostoty, módl się za nami.
Wzorze anielskiej czystości, módl się za nami.
Obrońco dobrych obyczajów, módl się za nami.
Głosicielu odrodzenia narodu polskiego, módl się za nami.
Obrońco wiary świętej, módl się za nami.
Apostole prasy katolickiej, módl się za nami.
Apostole dobrego przykładu, módl się za nami.
Wzorze znoszenia cierpień, módl się za nami.
Przykładzie przebaczenia wrogom, módl się za nami.
Umacniający współwięźniów na duchu, módl się za nami.
Ofiarujący swe życie za rodzinę, módl się za nami.
Spieszący z kapłańską posługą skazańcom, módl się za nami.
Męczenniku Oświęcimia, módl się za nami.
Chlubo polskiej ziemi, módl się za nami.
Wsławiony po całym świecie, módl się za nami.
Wielki nasz orędowniku w niebie, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami Święty Maksymilianie.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce Świętego Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego królestwa, rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna do św. Maksymiliana

ABY BYĆ ŚWIĘTYMI
Święty Maksymilianie, prosimy Cię, aby Twoje serce ojca, kapłana, brata i przyjaciela objęło nasze i abyśmy w ten sposób mogli z radością odpowiedzieć na powołanie do świętości, które kieruje do nas Jezus. Spraw, abyśmy kontemplując twoje życie, czuli, że możliwe jest życie Ewangelią ze wszystkimi tego konsekwencjami, dając wszystko z siebie, bez zatrzymywania czegokolwiek. A ponieważ jesteś blisko Niepokalanej, uproś Ją, aby swoim płaszczem okryła nas, ogrzała i umocniła, tak, abyśmy każdego dnia starali się wytrwać w wierności Bogu. Amen.

I DZIEŃ
Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo nadzieję swą złożyłeś w Bogu.
Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI
„Tak nieraz ciężko w życiu. Zdaje się, że już wyjścia żadnego nie ma. Cóż więc mamy czynić? Zaufać Bogu. Przez to zaufanie, bez zrozumienia bezpośredniego rzeczy, oddajemy nawet wielką chwałę Bogu, bo uznajemy Jego mądrość, dobroć i potęgę" (PMK 1082).
[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]
Święty Maksymilianie, który złożyłeś swą nadzieję w Panu,
Święty Maksymilianie, który pozwoliłeś się prowadzić Duchowi Świętemu,
Święty Maksymilianie, który zachowałeś spokój w trudnych czasach...
Ojcze nasz..; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu....
Módlmy się: Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana udziel nam daru wielkiej ufności Tobie, który jesteś naszą skałą i naszą ucieczką. Spraw, abyśmy we wszystkich okolicznościach życia powierzali się jak dzieci w Twoje ojcowskie ręce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Postanowienie: W ciągu dnia, w zwykłych codziennych sprawach, wzbudzać w sobie akty ufności do Pana.

II DZIEŃ
Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo słuchałeś słowa Bożego i wprowadzałeś je w życie.
Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI
„Bądź spokojny i w pokoju czyń Wolę Bożą. Idź na pustynię, aby móc usłyszeć głos Boga" (PMK 845).
[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]
Święty Maksymilianie, który zawsze słuchałeś słowa Bożego,
Święty Maksymilianie, który żyłeś tym, co usłyszałeś,
Święty Maksymilianie, który wielu nauczyłeś miłości do słowa Bożego...
Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu...
Módlmy się: Ojcze Święty, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, daj nam serce otwarte i zdolne do słuchania Twojego słowa, abyśmy wprowadzali je w życie, tak jak czynił to on i tak jak czyniła to Maryja, Twoja wierna uczennica. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Postanowienie: Każdego dnia przeczytać fragment słowa Bożego i wprowadzać je w życie.

III DZIEŃ
Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo byłeś ubogiego serca.
Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI
,,Czuło się, że bardzo niewiele myślał o samym sobie, że stale czynił wyrzeczenia. Lecz nie był smutnym człowiekiem. Wprost przeciwnie! Był człowiekiem wesołym. Jeśli kiedykolwiek istniał człowiek, który nie był pyszny, to był nim Ojciec Maksymilian. Jego przyjaźń była błogosławieństwem"
(Jan Drucki-Lubecki, świadectwo)
[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]
Święty Maksymilianie, całkowicie ufający Opatrzności,
Święty Maksymilianie, niestrudzenie szukający Bożych bogactw,
Święty Maksymilianie, zawsze uważny na potrzeby swoich braci...
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Módlmy się: Ojcze Święty, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, daj nam serce ubogie i proste, tak jak serce Maryi i serce Twojego Syna, który stał się ubogi z miłości do nas. Spraw, abyśmy naśladując Go pokładali naszą ufność jedynie w Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Postanowienie: Ćwiczyć się w wierze i umiarkowanym użyciu dóbr materialnych, dzieląc się czymś z ubogimi.

IV DZIEŃ
Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo byłeś pokorny i cierpliwy.
Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI
„We wszystkich przeciwnościach pozwólmy się prowadzić przez Niepokalaną. Bądźmy spokojni, nie chciejmy robić więcej od tego, co Ona pragnie. Ona zatroszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Ofiarujmy Jej trudności, przykrości i smutki. Pracujmy, ale bez martwienia się, z wielką cierpliwością. Należy mieć cierpliwość także w stosunku do samych siebie” (PMK 845).
[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]
Święty Maksymilianie, panujący nad samym sobą,
Święty Maksymilianie, cichy i życzliwy dla wszystkich,
Święty Maksymilianie, mocny w każdym cierpieniu...
Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu...
Módlmy się: Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, przyodziej nas Twoją cichością i cierpliwością, tak abyśmy cieszyli się Twoim pokojem, także wtedy, gdy sprawy nie układają się po naszej myśli. Niech Twoja ręka nas podtrzymuje i nam błogosławi, abyśmy mogli wejść do ojczyzny niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Postanowienie: Ćwiczyć się w cierpliwości wobec siebie samych i wobec innych.

V DZIEŃ
Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo łaknąłeś i pragnąłeś sprawiedliwości.
Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI
„Posiadał heroiczną wiarę w Boga i widział Jego działanie w każdej rzeczy. Jeśli jakiś więzień umierał, mówił: «Taka jest wola Boża». On sam też powierzał się całkowicie Bogu. Pamiętam, że raz powiedział, że nie waha się oddać swojego życia dla Boga i odnotowałem też, że nie planował ani nie organizował nigdy niczego, aby mieć coś do jedzenia dla siebie, albo aby otrzymać lepsze ubranie, albo lepszy przydział do pracy... Troszczył się jedynie o «duszę i wiarę» i słyszałem, jak on sam to mówił” (Aleksander Dziuba, świadectwo).
[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!
Święty Maksymilianie, odważny zwiastunie prawdy,
Święty Maksymilianie, hojny dawco miłości,
Święty Maksymilianie, zawsze pierwszy w dawaniu przykładu.
Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu.
Módlmy się: Ojcze Święty, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, obdarzaj nas zawsze łaknieniem i pragnieniem świętości, tak aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania i ukochania Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Postanowienie: Korygować nasze egoistyczne zachowania, szukając wspólnego dobra.

VI DZIEŃ
Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo byłeś miłosierny.
Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI
„Wielu pociągał on przez swój młodzieńczy uśmiech i przez swoją radość. Był jednym z tych, którzy nie mieli żadnej sztucznej postawy wobec innych... O zmroku podpełzłem do pryczy Ojca Maksymiliana... Chciałem żyć... Coraz mocniej ściskał moją rękę, a szept jego o wszechmocy i miłosierdziu Bożym krzepił mnie i przywracał siły. To, co on mówił, było głębokie i proste. Przede wszystkim niezachwiana wiara w zwycięstwo Dobra. «Nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość»” (Józef Stemler, świadectwo).
[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!
Święty Maksymilianie, widzialne oblicze Bożego Miłosierdzia,
Święty Maksymilianie, wzorze szczerego i całkowitego przebaczenia,
Święty Maksymilianie, który wszystkich uważałeś za braci...
Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu...
Módlmy się: Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, obdarz nas uczuciami głębokiego miłosierdzia względem wszystkich Spraw, abyśmy umieli z całego serca przebaczać doznane zniewagi i tym samym cieszyć się pięknem Twojego przebaczenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Postanowienie: Unikać osądzania innych i negatywnego ich oceniania oraz pielęgnować w sobie wyrozumiałość.

VII DZIEŃ
Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo byłeś czystego serca
Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI
„Powierz się całkowicie Bogu a będziesz szczęśliwy. Bądź prosty i czysty.
Jak dziecko, które trzyma za rękę swoją matkę, bądź przejawem Jej dobroci” (PMK 845)
[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]
Święty Maksymilianie, człowieku czystego serca,
Święty Maksymilianie, kochający i prawy wobec wszystkich,
Święty Maksymilianie, gorejący miłością...
Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Módlmy się: Ojcze Święty, przez wstawiennictwo Św. Maksymiliana, obdarz nas sercem czystym i prawym, zdolnym kontemplować Twoje Oblicze we wszystkich, których spotykamy i wśród których żyjemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Postanowienie: Oczyszczać swoje myśli i działania w świetle Bożej miłości.

VIII DZIEŃ
Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo działałeś na rzecz pokoju
Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI
„Obecność Ojca Maksymiliana w bunkrze była potrzebna dla innych. Wpadali w szał... 0n umiał pocieszyć ludzi. Z celi, w której znajdowali się ci biedacy, słyszano codziennie głośne odprawianie modlitw, różańca św. i śpiewy. Miałem wrażenie, że jestem w kościele... Bock każdemu po kolei dawał zastrzyki kwasu karbolowego w żyły lewej ręki. Ojciec Maksymilian Kolbe z modlitwą na ustach podał sam ramię katu... Zaraz po wyjściu esesmanów i kata powróciłem do celi... Ojciec Kolbe siedział na posadzce oparty o ścianę i miał otwarte oczy, z pochyloną w bok głową. Jego ciało było czyściutkie i promieniowało. Jego twarz oblana była blaskiem pogody. Każdego zafascynowałaby ta pozycja i każdy sądziłby, że to jakiś święty” (Bruno Borgowiec, świadectwo).
[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]
Święty Maksymilianie, wytrwały budowniczy pokoju,
Święty Maksymilianie, nastawiony na dobro innych,
Święty Maksymilianie, miłośniku wspólnoty i jedności ...
Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu...
Módlmy się: Ojcze Święty, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana spraw, byśmy zawsze i wszędzie byli narzędziami Twojego pokoju, i obdarz tym pokojem wszystkie rodziny i narody świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Postanowienie: Starać się być narzędziami pokoju i jedności w swoim środowisku.

IX DZIEŃ
Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo byłeś prześladowany
Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI
„Wpadł do naszej celi strażnik więzienny, gestapowiec w randze Scharfuhrera. Starszy celi, Żyd Singer złożył mu raport. Widok Ojca Kolbego w habicie wywołał u gestapowca gniew... Bezbożnik podszedł do Ojca Kolbego i wskazując palcem na krzyżyk przy koronce, zapytał: - «Ty wierzysz w to?». - «Tak wierzę», odpowiedział spokojnie zakonnik. Niedowiarek wymierzył Ojcu Kolbemu silny policzek. Następnie gestapowiec szarpał ponownie za krzyż Ojca Kolbego i powtarzał swoje pytania: «Czy wierzysz?» - Po każdej twierdzącej odpowiedzi Ojca Kolbego - że wierzy - esesman był coraz bardziej wzburzony (nie wiem, czy spokojem, czy stanowczością Ojca Kolbego) i powtarzał uderzenia w twarz. Widząc zaś, że Ojciec Kolbe jest niewzruszony, z gniewem opuścił celę, trzaskając za sobą drzwiami” (Edward Gniadek, świadectwo).
[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]
Święty Maksymilianie, który potrafiłeś świadczyć o twojej wierze w Jezusa,
Święty Maksymilianie, który mężnie znosiłeś upokorzenia,
Święty Maksymilianie, który uczyłeś nas wszystko ofiarować Maryi...
Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu...
Módlmy się: Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, pozwól nam z miłością przyjmować nasze cierpienia i nasze życiowe krzyże, i odkrywać w nich dowody Twojej obecności przy nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Postanowienie: Nie narzekać w codziennych trudnościach.

Modlitwa do św. Maksymiliana

Św. Maksymilianie, w beznadziejności Auschwitz wnosiłeś miłość do życia Twoich towarzyszy obozu, rozsiewałeś ziarna nadziei pośród rozpaczy i dawałeś światu świadectwo, że „Tylko miłość jest twórcza”. Dopomóż mi stać się podobnym do Ciebie. Spraw, aby wraz z Tobą, Maryją i Kościołem, również moje życie głosiło, że „Tylko miłość jest twórcza”. Spraw, abym głodnym, uciśnionym, bezdomnym, opuszczonym i zrozpaczonym umiał nieść niezwyciężoną siłę miłości Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Miejsca

Bazylika Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie, ul. Spacerowa 13
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20
Muzeum Dom Urodzenia św. Maksymiliana Kolbego w Zduńskiej Woli, ul. Św. Maksymiliana M. Kolbego 9

Multimedia

"Życie za życie" (film)

Linki

Franciszkanie Harmęże
Niepokalanów
ILG - Brewiarz