Św. Ludwika de Marillac

15 marca
wspomnienie

Życiorys

RELIKWIE ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC W BRZEZINACH

Kwiatki świętych

Kalendarium

1591 – urodziła się w Paryżu
1595 – trafiła na pensję do klasztoru św. Ludwika
1613 – wzięła ślub z Antonim Le Gras
1625 – owdowiała
1629 – przejęła odpowiedzialność za Panie Miłosierdzia
1642 – złożyła śluby zakonne
1660 – zmarła
1920 – beatyfikowana przez Benedykta XV
1934 – kanonizowana przez Piusa XI
1960 – ogłoszona patronką dzieł miłosierdzia

Cytaty

"Nasz Pan jest Wasą mocą i pocieszeniem; jest Waszym przykładem i zachętą"

Modlitwy

Litania do św. Ludwiki de Marillac

Z dziecięcą ufnością przychodzimy do Ciebie, o św. Ludwiko, ażeby CIę prosić o Twoją przemożną przyczynę u tronu Boga.
Mocną wiarę, uproś nam nasza święta Matko Ludwiko!
Niezachwianą ufność w Boga, uproś nam...
Gorącą miłość Bożą,
Prawdziwą, ofiarną miłość,
Wielką, pełną poświęcenia miłość dla bliźnich,
Gorliwość w pracach naszego powołania,
Gorliwe dążenie do prawdziwej doskonałości,
Wytrwanie w dobrym, aż do śmierci,
Szczęśliwą śmierć,
Miłosierny sąd,
Wieczną nagrodę.
W Tobie, o św. Ludwiko, pokładamy naszą ufność. Nie opuszczaj Twych dzieci w trudnościach duchowych i doczesnych, w twardej walce życia ziemskiego. Dopomóż nam mężnie walczyć, odnieść zwycięstwo i otrzymać koronę wiecznej chwały.
Św. Ludwiko, naucz nas kochać to, co Ty kochałaś: Boga, ubogich, obowiązek i krzyż. Błogosławiona Matko nasza, módl się za nami. Amen.

Miejsca

Kaplica Matki Bożej od Cudownego Medalika w Paryżu, 140 rue du Bac

Multimedia

Miast

Linki

Siostry Szarytki
Księża Misjonarze
ILG - Brewiarz