Św. Teresa z Kalkuty

 5 września
wspomnienie

Życiorys

 

RELIKWIE W BRZEZINACH

Kwiatki świętych

1. Dnia 5 września 1997 roku o godz. 20.00, gdy Matka Teresa zaczęła mieć ogromne trudności z oddychaniem, siostry zaniepokoiły się. Wezwały lekarza i księdza. Nagle nieoczekiwanie zabrakło prądu i cały dom pogrążył się w ciemności. Dla bezpieczeństwa siostry miały dwa niezależne źródła zasilania, ale z niewiadomych przyczyn oba obwody zostały równocześnie odcięte. Taki wypadek nie zdarzył się nigdy wcześniej! Nie udało się uruchomić aparatu do wspomagania oddychania. O 21.30, gdy Kalkuta pogrążona była w czarnym jak smoła mroku, Matka Teresa przeniosła się na stronę światła. Kiedyś zanotowała takie słowa: „Jeśli kiedykolwiek będę Świętą — na pewno będę Świętą od ‘ciemności’. Będę ciągle nieobecna w Niebie – aby zapalić światło tym, którzy są w ciemności na ziemi.”

Kalendarium

1910 – urodziła się w Skopje
1928 – wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Naszej Pani z Loreto
1931 – złożyła pierwsze śluby i otrzymała imię Maria Teresa
1946 – odkryła powołanie w powołaniu
1948 – zamieszkała wśród biednych na ulicach Kalkuty
1949 – zostało zatwierdzone jej nowe zgromadzenie Siostry Misjonarki Miłości
1963 – założyła nowe zgromadzenie Braci Misjonarzy Miłości
1976 – utworzyła wspólnotę kontemplacyjną dla sióstr i braci
1979 – otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla
1997 – zmarła w Kalkucie
2003 – beatyfikowana przez Jana Pawła II
2016 – kanonizowana przez Franciszka

Cytaty

"Nie szukaj Boga w zaświatach. On jest przy tobie."
"Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać."
"Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie."
"Lepiej jest zapalić świecę, niż przeklinać ciemność."
"Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech."
"Miłość wszystko przyjmuje i daje. Powinna być czymś równie naturalnym jak życie i oddychanie."
"Nie dopuść do tego, by ludzie po spotkaniu z tobą nie odchodzili choć trochę szczęśliwsi."
"Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości, jeśli tylko będziemy tego chcieli."
"Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi."
"Miłość. Owoc, który dojrzewa w każdym czasie..."
"I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy. Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu. A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym."
"Nie bójmy się być znakiem sprzeciwu wobec świata."
"Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój."
"Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko, ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, którzy mieszkają tuż obok nas."
"Na Zachodzie spotykamy się z samotnością, która nazywamy trądem Zachodu. Jest ona z wielu względów gorsza niż nasza bieda w Kalkucie."
"Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością."
"Największą chorobą jest dzisiaj czuć się niechcianym, niekochanym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa."
"Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy."
"Dawać samego siebie to więcej, niż tylko dawać."
"Dając światu najlepsze co posiadasz otrzymujesz ciosy - dawaj światu najlepsze co posiadasz, mimo wszystko."
"Jeśli możemy zaakceptować to, że matka zabija swoje dziecko, to jak możemy mówić innym ludziom, by nie zabijali drugiego człowieka?"
"Ludzie postępują nierozumnie, nielogicznie i samolubnie - kochaj ich mimo wszystko."
"Miłość, aby była prawdziwa, musi kosztować, musi boleć, musi ogałacać nas z samych siebie."
"Miłość nie wybiera, miłość tylko daje."
"Świętość nie jest luksusem dla nielicznych, ale obowiązkiem dla mnie i dla Ciebie."
"To co robimy, jest tylko kroplą w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy."
"Wolałabym raczej popełnić błędy w imię dobroci i miłości aniżeli czynić cuda żywiąc w sercu nieżyczliwość i surowość."
"Jestem tylko narzędziem, ołówkiem, który pisze to, co chce Bóg."
"Gdy czynicie coś dobrego, róbcie to bez hałasu, jakbyście wrzucali kamyk do morza."
"Nie mam czasu ani na starzenie się, ani na umieranie. Mam tylko czas na to, aby służyć Bogu i kochać Go w drugim człowieku."
"Rodzina która się modli razem, pozostaje razem."
"W dzisiejszym świecie największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja."

Modlitwy

Litania do Św. Matki Teresy z Kalkuty

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Dziewic, módl się za nami.
Święta Maryjo, Królowo Miłosierdzia
Święta Maryjo, nasza Matko i opiekunko w potrzebie
Święta Matko Tereso, Misjonarko Miłości
Święta Matko Tereso, Oddana służbie bliźniemu w Chrystusie
Święta Matko Tereso, Wiernie naśladująca ubóstwo Jezusa
Święta Matko Tereso, Opiekunko ubogich i chorych
Święta Matko Tereso, Wyszukująca porzuconych i zagubionych
Święta Matko Tereso, Pocieszycielko wzgardzonych i zapomnianych
Święta Matko Tereso, Matko osieroconych i Siostro potrzebujących
Święta Matko Tereso, Źródło Bożej pociechy i wsparcia dla umierających
Święta Matko Tereso, Ratująca upadłych i zatwardziałych
Święta Matko Tereso, Pochylająca się z miłością nad każdym losem
Święta Matko Tereso, Szukająca Chrystusa w każdym człowieku
Święta Matko Tereso, Ucząca ofiarności aż do całopalnego daru z samego siebie
Święta Matko Tereso, Tworząca światowe dzieło Misjonarek Miłości
Święta Matko Tereso, Cicha i pokorna wobec ludzi
Święta Matko Tereso, Wierna i doskonała w pełnieniu Woli Bożej
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami Święta Matko Tereso.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie nasz i Zbawco, Ty dałeś nam Świętą Matkę Teresę jako odbicie Twojej Miłosiernej Miłości do każdego człowieka i napełniłeś Ją gorliwością w walce o bliźnich, zwłaszcza tych najbiedniejszych i wzgardzonych przez świat. Napełnij nas gorącą potrzebą podążania drogami, które Święta Matka Teresa z miłości do Ciebie wytyczyła. Spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem potrafili umiejętnie wspierać bliźnich zarówno w potrzebach materialnych jak i duchowych. Niech Jej modlitwa wyprosi dla nas dar miłosiernej odpowiedzi na ich potrzeby, a także pokornego patrzenia na samych siebie, jako Twoje sługi nieużyteczne, które czynią tylko to, co jest ich obowiązkiem. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Matki Teresy z Kalkuty

Święta Tereso z Kalkuty, pragnąc kochać Jezusa tak jak nigdy dotąd nie był kochany, oddałaś Mu się całkowicie, niczego Mu nie odmawiając. Będąc zjednoczona z Niepokalanym Sercem Maryi i zaakceptowałaś Jego powołanie, aby zaspokoić Jego niewyczerpane pragnienie miłości dusz, stając się nosicielką Jego miłości do najbiedniejszych z biednych. Z gorliwą ufnością i pełnym oddaniem wypełniałaś Jego wolę, stając się świadkiem radości płynącej z całkowitego przynależenia do Niego. Ty byłaś tak intymnie zjednoczona z Jezusem, Twoim Ukrzyżowanym Oblubieńcem, że On wisząc na Krzyżu pragnął podzielić się z Tobą agonią swego serca. Święta Tereso, Ty złożyłaś obietnicę, aby nieustannie przynosić światło miłości do tych, którzy są na ziemi. Módl się za nas, abyśmy także pragnęli zaspakajać płonące pragnienie Jezusa, gorliwie Go kochając, radośnie dzieląc z Nim Jego cierpienie i służąc Mu całym sercem w naszych braciach i siostrach, szczególnie tych najbardziej niekochanych i niechcianych. Amen.

Miejsca

Dom Generalny Sióstr Misjonarek Miłości, 54 – A, A.J.C., Bose Road, Calcutta 700016, India

Multimedia

Listy Matki Teresy (film)