Szczęść Boże!


+ NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ PANA I JEGO ŚWIĘTYCH

Nieprzypadkowo w Parafii Wszystkich Świętych cmentarz jest tak blisko kościoła. Obecność zmarłych przypomina nam, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Oddajemy cześć nie tylko świętym kanonizowanym, ale także tym zmarłym, którzy bez ziemskiego rozgłosu, żyją w zjednoczeniu z Bogiem. Wierząc w świętych obcowanie staramy się naśladować ich już tutaj, teraz. Mogli oni, dlaczego nie możemy i my?
Żyjemy na tej samej ziemi i pod tym samym niebem, gdzie wciąż króluje Matka Boża. Wierzymy, że Wniebowziętą, którą czcimy w naszym obrazie, kościele, parafii i sercu oręduje za nami u Boga.

Ks. Józef Knap