Śp. Ks. Bp Mieczysław Jaworski

Mieczysław Jaworski ur. 29 lipca 1930 w Morawicy, w rodzinie Jana i Stanisławy ze Stramskich. Sakrament chrztu św. przyjął w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach. Dzieciństwo spędził we Włoszczowie, o czym wielokrotnie wspominał w swoich homiliach. W 1945 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum św. Stanisława Kostki w Kielcach, a po utworzeniu Gimnazjum we Włoszczowie kontynuował tam naukę i uzyskał maturę. W 1950 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 17 czerwca 1956 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Bardy. W 1958 otrzymał nominację na prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, a w 1968 na jego wicerektora. W 1978 został proboszczem parafii katedralnej w Kielcach. 7 maja 1982 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej (ze stolicą tytularną Rapido). Sakrę biskupią przyjął 6 czerwca 1982 z rąk biskupa ordynariusza Stanisława Szymeckiego. Jako swoje zawołanie w herbie biskupim przyjął: „Kochać miłosierdzie”. Znany był z wrażliwości na ludzką biedę i z łatwości nawiązywania kontaktu z ludźmi. W grudniu 1984 roku wspierał młodzież z Włoszczowy w czasie strajków o krzyże. Wielką rolę w życiu ks. Jaworskiego odegrała Matka, którą opiekował się już jako biskup do końca jej życia. W okresie sede vacante w 1993 r. był administratorem diecezji kieleckiej. Zmarł 19 sierpnia 2001 roku. (wikipedia.pl)