Śp. Ks. Franciszek Wołoszyński

Ksiądz katolicki pochodzący z Brzezin. Jego ojciec był tu sołtysem. Żył w tych samych czasach, co ks. Piotr Ściegienny. Jego brat przed powstaniem listopadowym służył w wojsku polskim w randze podporucznika (podczas powstania awansował do stopnia kapitana). Ks. Wołoszyński był proboszczem parafii Stradów koło Pińczowa. Tam odwiedzał go brat po upadku powstania. To było podstawą podejrzeń o powiązania proboszcza z ruchami konspiracyjnymi. W czerwcu 1833 roku został aresztowany i przewieziony do Kielc. Zwolniono go jednak, gdy złożył deklarację, że nie będzie wyjeżdżał poza granice swojej parafii. Miał też meldować się na każde wezwanie władz. (brzeziny.org.pl)