Św. Rafał Kalinowski

W dniu 20 listopada 2013 roku nasza wspólnota parafialna otrzymała relikwie św. Rafała Kalinowskiego. Przekazała je Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. Delegacja z naszej parafii w osobach księdza proboszcza Józefa Knapa i Damiana Zegadło odebrała relikwie w Klasztorze Ojców Karmelitów w Piotrkowicach z rąk o. Krzysztofa Górskiego, który bardzo pomógł w załatwieniu wielu spraw formalnych. Starania o otrzymanie relikwii podjęte były już dwa lata temu przy okazji organizacji pierwszego czuwania „Świętych obcowanie” w naszej parafii. Relikwie umieszczone są w małym zapieczętowanym i przeszklonym relikwiarzyku oraz posiadają dokument potwierdzający ich autentyczność.
Uroczystość wprowadzenia relikwii miała miejsce w niedzielę 30 marca 2014 r. Tego dnia rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Przed uroczystą sumą został wyświetlony w kościele krótki film obrazujący życiorys św. Rafała. Zanim rozpoczęła się eucharystia, ksiądz Józef Knap odmówił z parafianami litanię do nowego patrona. Relikwie św. Rafała Kalinowskiego przy dźwiękach pieśni Liczę na Ciebie Ojcze uroczyście wprowadził o. Krzysztof, karmelita z Piotrkowic. Po przekazaniu ich księdzu proboszczowi zostały umieszczone na specjalnie przygotowanym na ten dzień miejscu. Posrebrzany relikwiarz na cząstkę kości św. Rafała został zakupiony ze środków Pisma Parafialnego SANCTUS. Wygłoszona homilia nawiązywała do „pustyni”, którą w swym życiu musiał przejść św. Rafał. Zestawiając z nim postać Mojżesza, o. Krzysztof pokazał, jak drzewo, które nawet uschnie, potrafi wydać obfity owoc. Wezwania modlitwy wiernych rozpoczynały się od słów świętego karmelity, za którego wstawiennictwem prosiliśmy o poszczególne łaski słowami pieśni: „Święty Rafale módl się za nami. Dzięki twej opiece, wstawiennictwu twemu niech zawsze przy Bogu trwamy”. Oprawę muzyczną liturgii przygotowała schola parafialna. Mszę zakończyło ucałowanie relikwii św. Rafała Kalinowskiego. Od ponad 20 lat w naszej świątyni wisi obraz tego rozmodlonego spowiednika. Pragniemy, aby kult Świętego Rafała Kalinowskiego w parafii brzezińskiej był żywy i trwały. Jego prostota i zawierzenie Bogu powinny stać się przykładem dla wielu. Za jego wstawiennictwem szczególnie będziemy prosić o łaski w sprawach trudnych.