Św. Katarzyna Labouré

Przybycie Patrona

Dnia 15 listopada 2014 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach w składzie: ks. Kanonik Józef Knap, Piotr Młynarczyk, Marianna Węgrzyn, Małgorzata Zegadło i Damian Zegadło, udała się w pielgrzymce do Warszawy po relikwie św. Katarzyny Labouré. Droga relikwii świętej szarytki do Brzezin zaczęła się w Paryżu na Rue du Bac, gdzie w kaplicy objawień spoczywa jej ciało. Modlitwa z prośbą o jej przybycie do naszej parafii zaowocowała praktycznie natychmiast. Podziękowania należą się s. Sylwii Węgrzyn, która pomogła tę sprawę doprowadzić do końca. Brzezińscy pielgrzymi otrzymali ten cenny dar z rąk Siostry Wizytatorki Marianny Leszczyńskiej w klasztorze na Tamce podczas modlitwy Anioł Pański. Relikwie umieszczone są w dawnym relikwiarzu, który został przygotowany dla jednego z domów zakonnych sióstr szarytek (obecnie zamkniętego).

Wprowadzenie Relikwii

W nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku świętej Katarzynie Labouré, francuskiej nowicjuszce w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, ukazuje się po raz pierwszy Matka Boża. Młoda zakonnica spędza długi czas, trzymając dłonie na Jej kolanach. 185 lat później, w niedzielę 19 lipca 2015 roku do kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach zostają uroczyście wprowadzone relikwie pierwszego stopnia św. Katarzyny Labouré. Dokonuje tego ks. Zbigniew Krzyszkowski (pochodzący z naszej parafii), Proboszcz Parafii Samsonów. Gościnnie przybywają także dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Kielc. Przywożą ze sobą wystawę na temat patronki, cudowne medaliki oraz kalendarze o św. Katarzynie. Każda osoba, która w niedzielę przybyła do brzezińskiego kościoła, otrzymuje medalik oraz ma możliwość ucałowania relikwii świętej szarytki. Najbardziej uroczysta jest jednak msza święta o godz. 12.00. Koncelebruje ją czterech kapłanów. Oprawę liturgii prowadzi Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA. Zabytkowy relikwiarz stoi na specjalnie udekorowanym ołtarzyku z obrazem nowej patronki. Ten sam wizerunek otrzymuje także każdy, kto uczestniczy tego dnia w Eucharystii.
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.”

Krzewienie kultu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ŚW. KATARZYNIE LABOURE