Bł. Władysław Bukowiński

Dnia 8 kwietnia 2017 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, wracając z uroczystości w Krakowie, udała się do Piekoszowa. Przebywał tam ks. Jan Nowak, postulator procesu beatyfikacyjnego bł. Władysława Bukowińskiego. Przekazał on delegacji relikwie tego apostoła Kazachstanu.
W niedzielę 21 stycznia 2018 roku do Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach zostały wprowadzone relikwie bł. Władysława Bukowińskiego, prezbitera. Dzień wcześniej wieczorem w Świetlicy Wiejskiej "Przy fontannie" odbył się seans filmu "Człowiek Boga" przybliżający życie i działalność bł. Władysława. Po nim odbyło się spotkanie z postulatorem procesu beatyfikacyjnego, ks. Janem Nowakiem. Opowiedział ciekawostki z życia patrona oraz przybliżył pracę misyjną w Kazachstanie. Spotkanie zakończyło się małym poczęstunkiem. Wprowadzenie relikwii bł. Władysława do kościoła w Brzezinach odbyło się w niedzielę podczas mszy świętej o godz. 10.00. Uroczystości przewodniczył Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, który gościł w parafii. Przypomniał wszystkim, że święci są po to, by ich naśladować. Relikwie nowego patrona zostały umieszczone w posrebrzonym relikwiarzu ufundowanym przez rodzinę z Brzezin. Znalazły się na nim wyrzeźbione sceny z łagrów i więzień, oplecione drutem kolczastym w kształcie różańca. Homilię na Eucharystii wygłosił ks. dr Jan Nowak. Przypomniał w niej o dziękczynieniu za wszystko, co w życiu otrzymujemy. Taką postawę przejawiał bł. Władysław, który w każdej sytuacji uważał, że znajduje się w odpowiednim miejscu. Umiał docenić wszystko, co go spotykało oraz posługiwać dla chwały Bożej nawet łagrach i więzieniach. Oprawę liturgii przygotowała młodzież z parafii. W trakcie modlitwy wiernych przez wstawiennictwo nowego patrona modlono się m.in. o jedność chrześcijan oraz ludzi prześladowanych za swoją wiarę. W trakcie niedzielnych eucharystii była możliwość wpisania się w Księgę Modlitw w intencji kanonizacji bł. Władysława. Na zakończenie mszy odbyło się ucałowanie relikwii, a każdy wierny otrzymał pamiątkowy obrazek.

Błogosławiony Władysławie, Apostole Kazachstanu niech twa modlitwa nam wyjedna łaski zgodne z wolą Bożą.