Pismo Parafialne SANCTUS

Żyjemy dzisiaj w „szumie informacyjnym”. Wiadomości z odległych zakątków świata przekazywane są bardzo szybko. Bywa i tak, że znamy wydarzenia w różnych zakątkach świata, a nie wiemy co dzieje się w naszej okolicy, w naszej parafii. Naszą odpowiedzią na taki stan rzeczy niech będzie to cotygodniowe pismo. W kilku rubrykach będzie można przeczytać różne informacje dotyczące nas samych, bo Kościół to przecież my. Takimi słowami 30 listopada 2008 roku w Brzezinach rozpoczęło swą działalność Pismo Parafialne SANCTUS. Jego inicjatorami byli: ks. Rafał Nowiński, Edward Zawadzki i Damian Zegadło.
Pismo nieprzerwanie wydawane jest co tydzień i rozprowadzane w każdą niedzielę w liczbie około 300 egzemplarzy. Z zebranych funduszy Redakcja sfinansowała wiele inicjatyw: renowacje kielichów, lichtarzy, zakup relikwiarzy, wsparcie restauracji ołtarza w kaplicy w Nidzie i wiele innych. Z pieniędzy Pisma Parafialnego fundowane są nagrody w Konkursie Palm Wielkanocnych, Konkursie plastycznym „Świętych malowanie” oraz Konkursie „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”. Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS odpowiedzialna jest również za przygotowanie i zakup obrazów i obrazków pamiątkowych na uroczystości wprowadzenia do kościoła relikwii świętych i błogosławionych. Pismo wydaje także okazjonalne dodatki, np. z życiorysem świętych, o objawieniach maryjnych czy z malowanką dla dzieci – „SANCTUS-ik”.
Obecny skład redakcyjny: Krzysztof Kubicki (Redaktor naczelny), Damian Zegadło (Honorowy redaktor naczelny), Tomasz Korban, Wiktoria Wojcieszyńska, Mateusz Łabęcki, Justyna Machulska (skarbnik), Kamil Pawlusek. Nie sposób zapomnieć o wszystkich ministrantach, którzy każdej niedzieli rozprowadzają pismo wśród Czytelników.