Królowa Wszystkich Świętych

W Wielkim Ołtarzu w kościele w Brzezinach znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, szkoły bizantyjskiej. Umieszczona na nim jest rzeźbiona sukienka z koronami wykonana w Warszawie w drugiej poł. XIX w. Jest to wizerunek czczony w parafii brzezińskiej od ponad 300 lat. Nie zachowały się żadne spisane świadectwa cudów, jednak wota, które przez wieki się pojawiały na ołtarzu (a zniknęły przez zawieruchy wojenne), mogą wskazywać na otrzymywane w Brzezinach łaski. Ostatnia restauracja obrazu i sukienki została wykonana w 2008 roku podczas prac renowacyjnych ołtarza. W 3. Niedzielę Wielkiego Postu w 2021 roku rozpoczęła się zbiórka biżuterii i ofiar na wykonanie nowych szat wotywnych dla Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. W maju 2021 roku odbył się konkurs plastyczny związany z tym obrazem pn. "Moje szaty dla Maryi i Jezusa". Wizerunek obecnie czczony jest jako Matka Boża Królowa Wszystkich Świętych.

 

Pieśń do Królowej Wszystkich Świętych
1. Z obłoków niebieskich
Królowo Wszystkich Świętych
Łaskami obdarz nas
Prosimy Cię
Ref.: Oręduj za nami
Niebiańska Pani
Bądź z nami, bądź z nami
W każdy czas
2. Mario Wniebowzięta
Królowo Wszystkich Świętych
Świętości naucz nas
Prosimy Cię
3. Matko Czekająca
Królowo Wszystkich Świętych
Do Domu wrócić daj
Prosimy Cię
4. Dusz w Czyśćcu Ratunku
Królowo Wszystkich Świętych
Po śmierci po nas wyjdź
Prosimy Cię
5. W chwale wiekuistej
Królowo Wszystkich Świętych
Twarz Boga ujrzeć daj
Prosimy Cię

(sł. i muz. Damian Zegadło)