Królowa Wszystkich Świętych

W Wielkim Ołtarzu w kościele w Brzezinach znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, szkoły bizantyjskiej, prawdopodobnie z ok. 1700 roku.

Dokumenty archiwalne wspominają, że latach 40. XVIII w postać Dzieciątka Jezus ubrana była w materiałową sukienkę, a na koniec tego wieku obie Święte Postacie ozdabiały białe i żółte sukienki. A 1857 roku obraz i korony zostały odnowione i pozłocone. Obecnie na obrazie umieszczona jest  rzeźbiona drewniana szata z koronami wykonana w Warszawie w drugiej poł. XIX w. Ostatnia restauracja obrazu i sukienki (na nowo pozłocona) została wykonana w 2008 roku podczas prac renowacyjnych ołtarza.

Jest to wizerunek prawdziwie czczony w parafii brzezińskiej. Nie zachowały się żadne spisane świadectwa cudów, jednak wota, które przez wieki się pojawiały na ołtarzu (a zniknęły przez zawieruchy wojenne), mogą wskazywać na otrzymywane w Brzezinach łaski. Opis kościoła z połowy XVIII wieku wspomina, że na ołtarzu było wiele ozdób jak: srebrne korony, krzyżyki, tabliczki, perły, jak również wotów, składanych przez wiernych (jednym z nich były dwie wiązki korali ofiarowane przez żonę organisty). Pojawiła się także zasuwa z wizerunkiem św. Jana Nepomucena. W 1863 roku ks. August Żołątkowski sprawił nową zasuwę z obrazem Wszystkich Świętych (kopia obrazu Michała Stachowicza z brzezińskiego feretronu).

W 3. Niedzielę Wielkiego Postu w 2021 roku rozpoczęła się zbiórka biżuterii i ofiar na wykonanie nowych szat wotywnych dla Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. W maju 2021 roku odbył się konkurs plastyczny związany z tym obrazem pn. "Moje szaty dla Maryi i Jezusa". Wizerunek obecnie czczony jest jako Matka Boża Królowa Wszystkich Świętych.

 

Pieśń do Królowej Wszystkich Świętych
1. Z obłoków niebieskich
Królowo Wszystkich Świętych
Łaskami obdarz nas
Prosimy Cię
Ref.: Oręduj za nami
Niebiańska Pani
Bądź z nami, bądź z nami
W każdy czas
2. Mario Wniebowzięta
Królowo Wszystkich Świętych
Świętości naucz nas
Prosimy Cię
3. Matko Czekająca
Królowo Wszystkich Świętych
Do Domu wrócić daj
Prosimy Cię
4. Dusz w Czyśćcu Ratunku
Królowo Wszystkich Świętych
Po śmierci po nas wyjdź
Prosimy Cię
5. W chwale wiekuistej
Królowo Wszystkich Świętych
Twarz Boga ujrzeć daj
Prosimy Cię

(sł. i muz. Damian Zegadło)