Bł. Edmund Bojanowski

Przybycie Patrona

Dnia 14 listopada 2016 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach w składzie: ks. Kanonik Józef Knap, Zofia Baranowska, Henryk Kubicki, Alicja Zawadzka oraz Damian Zegadło, udała się w pielgrzymce do Lubonia po relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego. Pierwszym punktem pielgrzymki była Eucharystia odprawiona przez ks. proboszcza z Brzezin. Po niej Matka generalna M. Rafała Kisiel sł. M. przekazała delegacji relikwie pierwszego stopnia bł. Edmunda. Następnie pątnicy poznali życiorys patrona i zwiedzili klasztor sióstr służebniczek.

Wprowadzenie Relikwii

W niedzielę 19 lutego 2017 r. Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach otrzymała kolejnego patrona, jako przykład w drodze do nieba. Podczas uroczystej Eucharystii o godz. 10.00 s. Andrea Kubacka ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej z Jędrzejowa wprowadziła do kościoła relikwie pierwszego stopnia bł. Edmunda Bojanowskiego, wyznawcy. W orszaku procesyjnym szli także kapłani: ks. kan. Józef Knap, ks. Marek Jędrocha SDS, ks. Waldemar Wrzesień oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” z Brzezin. To najmłodsi nieśli relikwiarz w kształcie Oka Opatrzności Bożej ufundowany przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Życie i misję błogosławionego na wszystkich mszach świętych przybliżała s. Andrea.
Błogosławiony Edmund powiedział: „Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wyniszcza, a drugim przyświeca.” Niech piękne życie błogosławionego Edmunda będzie inspiracją, szczególnie dla osób świeckich, w głoszeniu Ewangelii i w trosce o Kościół.

Krzewienie kultu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BŁ. EDMUNDZIE