S. Sylwia Węgrzyn

Urodziła się 22 września 1978 roku r. w rodzinie Tadeusza Węgrzyna i Marii z d. Ślusarczyk. Z wykształcenia i z zamiłowania jest pielęgniarką. W Parafii św. Wojciecha w Kielcach poznała Siostry Miłosierdzia, których charyzmatem jest służba Chrystusowi w Ubogich. Tam też rozeznała powołanie do tej Bożej służby. 29.08.2000 r. wstąpiła do Postulatu Sióstr Miłosierdzia w Domu Prowincjalnym w Warszawie (ul. Tamka 35). Tam spędziła lata formacji. Podczas Postulatu kontynuowała staż pielęgniarski w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie. Dnia 28.07.2001 r. rozpoczęła formację w Nowicjacie, który w Zgromadzeniu nazywany jest Seminarium. Ukończyła je 09.08.2003 r., po czym została posłana do służby Ubogim. Podjęła posługę pielęgniarską w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie przy ul. Płockiej, gdzie pracowała do 2006 r. W latach 2006-2011 pełniła posługę w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym prowadzonym przez Zgromadzenie w Ignacowie k/Mińska Mazowieckiego. Pracowała jako pomoc wychowawcy, a potem jako pielęgniarka. W tym okresie przygotowywała się do złożenia Ślubów Świętych, co dokonało się dnia 18.07.2007 r. W latach 2011-2016 pracowała w Sekretariacie Prowincji w Domu Prowincjalnym w Warszawie. Od września 2016 r. do chwili obecnej pracuje jako pielęgniarka w specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Łukowie, również prowadzonym przez Zgromadzenie.