S. Agnieszka Brzoza

Teresa Brzoza urodziła się 1 grudnia 1955 roku w Kielcach. Jest córką Piotra i Henryki Brzozów. Wychowała się w rodzinie chrześcijańskiej, wraz z rodzeństwem: siostrą i dwoma braćmi. Lata dziecięce i szkołę podstawową ukończyła w Kowali. Lekcji religii udzielał jej ks. Jan Nowobilski, ówczesny wikary, który duchowo przygotowywał ją do życia zakonnego. On też z ks. proboszczem Bolesławem Grzybowskim wystawili młodej Teresie świadectwo moralności do Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Cieszynie. Do klasztoru została przyjęta miesiąc po ukończeniu szkoły dn. 16.07.1970 r. Ze względu na młody wiek kontynuowała naukę, a po uzyskaniu pełnoletniości wstąpiła do nowicjatu, przyjęła habit i nowe imię s. Agnieszka. Rok później złożyła pierwszą profesję zakonną i została wysłana na placówkę do Tarnawy w diecezji kieleckiej. W Kielcach ukończyła Kurs Katechetyczny pod kierownictwem ks. bp Edwarda Materskiego. W tym samym roku podjęła pracę jako katechetka w Tarnawie. Kolejne miejsca pobytu to: Cieszyn, Zabrzeg, Bytom-Łagiewniki, Bobrowniki Śląskie, Tarnawa, Miotek. Na tych placówkach pracowała jako zakrystianka, jak również chodziła z posługą do chorych w domach prywatnych i pracowała przy chorych w domu w Tarnawie prowadzonym przez Siostry, robiąc iniekcje, opatrunki itp. Na tych placówkach zajmowałam się także kuchnią. Jest wdzięczna Bogu za dar powołania. Obecnie jest emerytką, chętnie się udziela w pralni czy przy przygotowywaniu jarzyn do obiadu.