Śp. Ks. Bogdan Piotrowski

Urodził się 21 lutego 1947 roku na Podwolu w rodzinie Stefana i Heleny z Zabojszczów. Miał czworo rodzeństwa. Wyświęcony został w 1971 roku w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Po święceniach pracował w misjonarskiej parafii w Nowej Wsi w Krakowie, następnie był dyrektorem klerykatu na Stradomiu. Pracował także w Grodkowie. Nagle zachorował i zmarł 27 sierpnia 1995 roku. Pochowany jest w grobowcu księży misjonarzy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

/opr. Damian Zegadło/