Bł. Stella i Towarzyszki

4 września
wspomnienie

Życiorys

S. Maria Stella od Przenajświętszego Sakramentu (Adela Mardosewicz) urodziła się 14 grudnia 1888 roku w dość zamożnej rodzinie, we wsi Ciasnówka. W wieku 22 lat została przyjęta do Zgromadzenia.
S. Maria Imelda od Jezusa Hostii (Jadwiga Żak) urodziła się 29 grudnia 1892 roku w Oświęcimiu. Do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu została przyjęta w wieku 19 lat
S. Maria Rajmunda od Jezusa i Maryi (Anna Kukołowicz) urodziła się 24 sierpnia 1892 roku w Barwaniszkach. Do Zgromadzenia została przyjęta w Wilnie 1 listopada 1918 roku.
S. Maria Daniela od Jezusa i Matki Niepokalanej (Eleonora Jóźwik) urodziła się 25 stycznia 1895 roku w Poizdowie. Do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu została przyjęta w styczniu 1920 roku.
S. Maria Kanuta od Pana Jezusa w Ogrójcu (Józefa Chrobot) urodziła się 22 maja 1896 roku w Raczynie. Do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu została przyjęta w kwietniu 1922 roku.
S. Maria Sergia od Matki Bożej Bolesnej (Julia Rapiej) urodziła się 18 sierpnia 1900 roku we wsi Rogożyna. Do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu została przyjęta w grudniu 1922 roku w Grodnie.
S. Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego (Helena Cierpka) urodziła się 11 kwietnia 1900 roku w Granowcu. Do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu została przyjęta we Lwowie w lutym 1927 roku.
S. Maria Kanizja (Eugenia Mackiewicz) urodziła się 27 września 1903 roku w Suwałkach. Po śmierci brata zgłosiła się do Sióstr Nazaretanek z prośbą o przyjęcie do Zgromadzenia.
S. Maria Felicyta (Paulina Borowik) urodziła się 30 sierpnia 1905 roku w Rudnie. Do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu została przyjęta w marcu 1932 roku w Kaliszu.
S. Maria Heliodora (Leokadia Matuszewska) urodziła się 8 lutego 1906 roku w Starej Hucie. Do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu została przyjęta w styczniu 1933 roku, w Kaliszu.
S. Maria Boromea (Weronika Narmontowicz) urodziła się 18 grudnia 1916 roku w Wiercieliszkach. Do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu została przyjęta w grudniu 1936r. w Grodnie.
W 1929 roku Siostry Nazaretanki rozpoczęły posługę na nowej placówce w Nowogródku. Podejmowały różnorakie prace na rzecz społeczności lokalnej. Głównym ich zadaniem była opieka nad kościołem farnym. W pomoc mieszkańcom Nowogródka siostry zaangażowały się jeszcze bardziej podczas okupacji, najpierw rosyjskiej, a później niemieckiej. W roku 1942 Niemcy rozpoczęli eksterminację Żydów, a później aresztowania ludności polskiej. Kiedy w lipcu 1943 roku uwięziono 120 osób z zamiarem ich rozstrzelania siostry modliły się, że jeśli potrzebna jest ofiara z życia, niech lepiej one zginą niż ojcowie rodzin. Taką samą deklarację złożyły, gdy zagrożenie życia dotyczyło jedynego kapłana w okolicy. Bóg przyjął ich ofiarę. 31 lipca 1943 roku wieczorem siostry otrzymały wezwanie na komisariat. Po wieczornym nabożeństwie 11 sióstr stawiło się na wezwanie. Jeszcze tego samego wieczoru Niemcy wywieźli siostry za miasto, szukając miejsca na egzekucję. Nie znaleźli, więc wrócili na komisariat i zamknęli siostry w piwnicach. Następnego dnia, w niedzielę 1 sierpnia 1943 roku rano ponownie wywieźli siostry około 5 km. od miasta. Tam w lesie rozstrzelali 11 sióstr nazaretanek. Natomiast pozostali uwięzieni jak i kapłan ocaleli. 5 marca 2000 r. św. Jan Paweł II dokonał na placu św. Piotra pierwszej beatyfikacji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, wynosząc do chwały ołtarzy 44 męczenników, a wśród nich s. Marię Stellę i 10 Towarzyszek. Relikwie nazaretanek znajdują się w sarkofagu w kościele farnym w Nowogródku.

RELIKWIE W BRZEZINACH

Kalendarium

1888 – urodziła się Adela Mardosewicz
1892 – urodziła się Jadwiga Żak i Anna Kukołowicz
1895 – urodziła się Eleonora Jóźwik
1896 – urodziła się Józefa Chrobot
1900 – urodziła się Julia Rapiej i Helena Cierpka
1903 – urodziła się Eugenia Mackiewicz
1905 – urodziła się Paulina Borowik
1906 – urodziła się Leokadia Matuszewska
1916 – urodziła się Weronika Narmontowicz
1929 – siostry nazaretanki przybyły do Nowogródka
1939 – wybuch II wojny światowej
1943 – męczeńska śmierć 11 sióstr
1945 – uroczysty pogrzeb męczenniczek
2000 – beatyfikacja sióstr nazaretanek

Kwiatki

1. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu sprowadził do Nowogródka w 1929 roku bp Zygmunt Łoziński. Gdy po początkowych niepowodzeniach chciały opuścić miasto, zastosowały się z pokorą do polecenia Matki Generalnej Zgromadzenia Laurenty Lubowidzkiej: „Zdecydowanie trwać na stanowisku — ustąpić nie wolno, tu chodzi o Dom Chrystusa Króla. On ma zwyciężyć. O Jego królestwo walczyć nam trzeba, nieustraszenie przetrwać wszystkie trudności, bo wielkie rzeczy tam się dokonają”. Siostry wytrwały na swoim posterunku i z palmami męczeństwa weszły do nieba.

2. Adela Mardosewicz (s. Maria Stella) została przyjęta do Zgromadzenia w wieku 22 lat. Wydarzyło się tak pomimo poważnej przeszkody – wady serca. Przełożona generalna Maria Laureta Lubowidzka jednak zdecydowała: „Nie tylko zdrowe Siostry są potrzebne Zgromadzeniu”. Przed egzekucją w Nowogródku, przełożona s. Maria Stella pobłogosławiła wszystkie współsiostry. Zakonnica z wadą serca ukochała swego Oblubieńca i zdała egzamin z miłości.

3. Rodzice Józefy Chrobot (s. Marii Kanuty) pragnęli, aby wyszła ona za mąż. Nieoczekiwanie jednak, za sprawą poruszającego snu o Oblubieńcu oczekującym ją w Grodnie i darze czerwonej sukienki, wybrała drogę powołania zakonnego. Proroctwo się wypełniło, gdy w 1943 roku z szatą skropioną męczeńską krwią spotkała Jezusa.

4. Siostry nazaretanki miały w kościele farnym w Nowogródku swoje stałe miejsca. W niedzielę 1 sierpnia 1943 jedenaście klęczników w świątyni podczas porannej mszy św. pozostało pustych. Z całego zgromadzenia przeżyła s. Małgorzata, która z polecenia przełożonej dzień wcześniej po pracy wróciła zająć się farą. To ona przez ponad 20 lat samotnie trwała w Nowogródku opiekując się grobami sióstr i troszcząc o ducha religijnego wśród mieszkańców.

Cytaty

„Mój Boże, jeśli potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodziny - modlimy się nawet o to.”
„Ks. Kapelan jest bardziej potrzebny ludziom niż my, toteż modlimy się teraz o to, aby Bóg raczej nas zabrał niż Księdza, jeśli jest potrzebna dalsza ofiara.”

Modlitwy

Litania do bł. Marii Stelli i 10 Towarzyszek
Męczenniczek z Nowogródka

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Królowo Dziewic, módl się za nami,
Królowo Męczenników,
Matko Boża Nowogródzka,
Błogosławiona Mario od Pana Jezusa Dobrego Pasterza,
Błogosławiona Siostro Stello z Towarzyszkami, módlcie się za nami,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wzorujące swoje życie na Najświętszej Rodzinie,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, ukryte i ciche służebnice Pańskie,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, pokorne w służbie ludziom i Bogu,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, apostołki Królestwa Chrystusa Króla,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, oddane nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, pełniące posługę w nowogródzkiej farze,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, żyjące w poświęceniu i siostrzanej miłości,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, czerpiące z Eucharystii ducha jedności i wiary,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, obdarzone i uświęcone łaską męczeństwa,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, krwią pieczętujące nazaretański charyzmat służby rodzinie,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wywyższone daniną ofiary z życia za rodziny i kapłana,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wiarą zjednoczone w życiu i męczeństwie,
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, dające świadectwo największej miłości, która oddaje życie,
Błogosławiona Siostro Stello, cała dla innych, módl się za nami,
Błogosławiona Siostro Imeldo, na modlitwie zatopiona w Bogu,
Błogosławiona Siostro Rajmundo, wierna regule i oddana Zgromadzeniu,
Błogosławiona Siostro Danielo, wielkiego służebnego serca,
Błogosławiona Siostro Kanuto, idąca za wolą Boga, zwiastującą czerwoną sukienkę męczeństwa,
Błogosławiona Siostro Sergio, zawsze uśmiechnięta,
Błogosławiona Siostro Gwidono, żyjąca pracowicie i ofiarnie, „bo tak trzeba”,
Błogosławiona Siostro Felicyto, ukryta w cieniu Krzyża,
Błogosławiona Siostro Heliodoro, żywy świadku wiary,
Błogosławiona Siostro Kanizjo, miłująca Jezusa Eucharystycznego i duszę dziecka,
Błogosławiona Siostro Boromeo, wierna łasce powołania,
P. Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, których męczeńska ofiara stanowi cenne dziedzictwo Kościoła Chrystusowego i Zgromadzenia.
W. Módlcie się za nami.
P. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój Syn Jezus Chrystus, założył Kościół na fundamencie Męczenników, aby nieustannie głosił Twoją Chwałę, prosimy, daj nam wytrwać w wierze, której wyznawanie jest naszą chlubą. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Litania do Sióstr Męczenniczek

Kyrie eleison, Christe eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Maryjo Niepokalana, wzorze Nazaretanek, módl się za nami,
Św. Józefie opiekunie Nazaretu
Bł. Matko Mario Franciszko,
Siostro Stello, pierwsza męczennico, ofiaro za Kościół i Ojca świętego,
Siostro Imeldo, palmą męczeństwa przyozdobiona,
Siostro Kanizjo, niestrudzona katechetko,
Siostro Rajmundo, wierna aż do śmierci,
Siostro Danielo, całkowicie Bogu oddana,
Siostro Kanuto, z Sercem Jezusa zjednoczona,
Siostro Sergio, cicha i pełna miłości,
Siostro Gwidono, z Jezusem ukrzyżowana,
Siostro Felicyto, w cierpieniu szczęśliwa,
Siostro Heliodoro, lilio Boskiego Oblubieńca,
Siostro Boromeo, czcicielko Najświętszej Rodziny,
Błogosławione Siostry, Męczenniczki Nowogródzkie, ofiary miłości za braci,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -
- przepuść nam Panie,
- wysłuchaj nas Panie,
- zmiłuj się mad nami.
Módlmy się
Boże, pełen miłości i miłosierdzia, Tyś nie oszczędził swojego Syna, Jezusa, lecz przez wzgląd na nas wydałeś Go na mękę. Dał On dowód swej miłości, oddając za nas swe życie. Idąc za wzorem Jezusa, Jedenaście Błogosławionych Sióstr z Nowogródka złożyło całkowitą ofiarę z siebie za braci i weszło do radości życia wiecznego. Boże miłości, Ty sprawiasz, że z każdej ofiary płynie nowa moc i ożywia się na nowo wiara.Dając za wzór tych jedenaście Sióstr, pomóż nam je naśladować przez świadczenie naszym życiem o Twojej miłości przez naszą wierność nauce Chrystusa, tak byśmy mogli kiedyś wraz z nimi cieszyć się szczęściem w niebie. Dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku udziel nam za ich przyczyną łaski której potrzebujemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za przyczyną Sióstr Męczenniczek z Nowogródka

Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar bł. Marii Stelli i 10 Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich.
Boże pełen miłości i miłosierdzia, przez ich męczeńską śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy..., abyśmy mogli swoim życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzinach i w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami.

Modlitwa przez wstawiennictwo błogosławionych

Boże, nasz Ojcze, Twój Syn, Jezus, powiedział, że nie ma większej miłości niż oddać życie za drugiego człowieka. Siostra Stella i jej współsiostry dobrowolnie wybrały śmierć, by ratować braci... Ty przyjąłeś ich ofiarę. Przez wstawiennictwo błogosławionych Sióstr usłysz nasze prośby, które zanosimy do Ciebie w imię Jezusa naszego Pana. Amen.

Linki

Siostry Nazaretanki
Siostry Nazaretanki Kraków
ILG - Brewiarz