S. Klara Machulska

Urszula Machulska urodziła się 21 września 1984 roku w brzezińskiej rodzinie Juliana i Anny z Zegadłów. Dokładnie miesiąc później została ochrzczona w kościele parafialnym. W 1999 roku rozpoczęła naukę w Liceum Ekonomicznym im. O. Langego w Kielcach. W tym czasie zaangażowała się w działalność Rycerstwa Niepokalanej. Wyjeżdżała jako animator na Rycerskie Lato z Bogiem. W 2001 roku razem z dwójką przyjaciół założyła w parafii Brzeziny scholę parafialną. W 2003 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie. Pierwsze śluby złożyła w 2006 r. Do roku 2007 przebywała w domu macierzystym na formacji wstępnej. Kolejne dwa lata pracowała w diecezjalnej rozgłośni radiowej. W 2009 roku rozpoczęła studiowanie filologii polskiej, specjalność komunikacja medialna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Naukę uwieńczyła tytułem licencjata. Śluby wieczyste złożyła 2 czerwca 2012 roku. Przez 2 lata pracowała w Redakcji Małego Rycerzyka Niepokalanej w Niepokalanowie. Obecnie jest przełożoną wspólnoty w Przemyślu i pracuje w diecezjalnym Radiu Fara. Przez posługę jako siostra zakonna odkrywa piękno życia i docenia powołanie, którym Bóg ją obdarował.