Ks. Paweł Cudzik

 Urodził się w 1980 roku w Kielcach w rodzinie Stefana i Genowefy z Muchów Jego rodzice pochodzą z Podlesia w parafii Brzeziny. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
w Kielcach w 1999 roku. Został wyświęcony na kapłana w 2005 roku i skierowany do pracy w parafii Bieliny. Pracował też jako wikariusz w parafii bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach. Od 2012 roku pełni funkcję wikariusza w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Wiernej.