Ks. Paweł Cudzik

 Urodził się w 1980 roku w Kielcach w rodzinie Stefana i Genowefy z Muchów Jego rodzice pochodzą z Podlesia w parafii Brzeziny. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w 1999 roku. Został wyświęcony na kapłana w 2005 roku i skierowany do pracy w parafii Bieliny. Pracował też jako wikariusz w parafii bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach i parafii Najświętszego Serca Jezusa w Wiernej. Obecnie pracuje w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju.

/Opr. Damian Zegadło/