Ks. Zbigniew Krzyszkowski

 Ksiądz Zbigniew Krzyszkowski urodził się 1968 r. Pochodzi z Nidy. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1993 roku. W 1997 roku rozpoczął studia na KUL. W latach 2003-2011 pełnił funkcję Prefekta Alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od 2011 roku pełni urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie.