Ks. Marek Jędrocha SDS

Urodził się 15 lutego 1965 roku w Kielcach, w rodzinie robotniczo-chłopskiej Juliana i Janiny z d. Frankowicz. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Brzezinach. Ukończył LO im J. Słowackiego w Kielcach. W domu rodzinnym wzrastał w atmosferze głębokiej wiary i pobożności. Był czynnie zaangażowany w życie brzezińskiej parafii – przez wiele lat, aż do końca szkoły średniej, był ministrantem – lektorem, a później kantorem. Na początku szkoły średniej poznał zgromadzenie zakonne Salwatorianów (Towarzystwo Boskiego Zbawiciela – Societas Divini Salvatoris: SDS). Jeździł na powołaniowe rekolekcje i dni skupienia organizowane przez zakon i tam rozpoznał, że Pan Bóg powołuje go do zakonu i do kapłaństwa w tym właśnie Zgromadzeniu. Po maturze 7 września 1984 roku wstąpił do Zgromadzenia Salwatorianów. Rozpoczął roczny nowicjat, a później kontynuował sześcioletnie studia w WSD Salwatorianów w Bagnie koło Wrocławia. Śluby wieczyste złożył 8 września 1989. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie-Zakrzówku 9 maja 1991 roku z rąk ówczesnego krakowskiego biskupa pomocniczego Kazimierza Nycza. Pierwszą pracą, jaką podjął bezpośrednio po święceniach, była posługa wikariusza w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich koło Wrocławia. W roku 1994 przełożeni skierowali go do pracy duszpasterskiej w parafii w Warszawie. Pracował tam jako wikariusz, przewodnik grupy pielgrzymkowej oraz konsulator wspólnoty zakonnej. W lipcu 1999 roku rozpoczął pracę w parafii św. Michała Archanioła w Piastowie koło Warszawy. Pełnił tam posługę superiora, czyli przełożonego wspólnoty zakonnej, a w parafii wikariusza. W lipcu 2002 roku został skierowany na Mazury do Węgorzewa, do parafii Matki Bożej Fatimskiej. Był tam proboszczem i superiorem wspólnoty. Jako proboszcz rozpoczął dzieło budowy kościoła: przygotowanie gruntu pod budowę, przygotowanie projektu kościoła, gromadzenie funduszy na budowę. Kolejnym miejscem pracy duszpasterskiej był Krzyż Wielkopolski, gdzie w lipcu 2008 roku objął obowiązki proboszcza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. W lipcu 2012 roku został przeniesiony do miejscowości Wysoki Kościół, do parafii Niepokalanego Serca NMP, jako pomoc duszpasterska. Od lipca 2015 roku pracuje w Widuchowej, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, podejmując posługę superiora (przełożonego) wspólnoty zakonnej i katechety w zespole szkół.