Ks. Tadeusz Biesaga SDB

Ks. Tadeusz Biesaga urodził się 7 stycznia 1950 roku w Dębskiej Woli. Jest salezjaninem, filozofem, etykiem, bioetykiem, teoretykiem etyki medycznej. W roku 2003 otrzymał stanowisko profesora na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w roku 2009 również stanowisko profesora na Akademii Ignatianum w Krakowie. Obecnie kieruje Katedrą Bioetyki i wykłada na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jako Dyrektor przez 10 lat, a obecnie jako Wicedyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII, organizuje podyplomowe studia z tej dziedziny dla lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli i katechetów. Przynależy do wielu organizacji naukowych, do szpitalnych komisji etyki, do komitetów bioetycznych oraz redakcji różnych czasopism naukowych. Mieszka w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Krakowie i oprócz zajęć na Uniwersytecie Papieskim oraz innych uczelniach prowadzi również wykłady w Seminarium. Wydał drukiem jako autor i redaktor 10 książek oraz 150 artykułów z antropologii, etyki, bioetyki i etyki medycznej. Jest promotorem 7 rozpraw doktorskich, 250 prac dyplomowych i magisterskich. Kierowany przez niego Instytut otworzył pierwszą w Polsce Poradnię bioetyczną. Dostęp do jego publikacji na jego stronie domowej: www.biesaga.info

/opr. Damian Zegadło/