Św. Maksymilian Kolbe

W godzinach rannych 25 czerwca 2014 r. 24-osobowa grupa z parafii Brzeziny wybrała się na pielgrzymkę do Niepokalanowa. Wśród pielgrzymów znalazły się dzieci rocznicowe z rodzicami, bierzmowani, schola, ministranci i inni. Po dotarciu na miejsce przywitała pielgrzymów s. Klara Maria Machulska pochodząca z Brzezin. Pierwszym punktem programu, a zarazem głównym celem pielgrzymki, było odebranie w Bazylice niepokalanowskiej od gwardiana franciszkanów o. Mirosława Bartosa relikwii świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Na dokumencie potwierdzającym ich autentyczność można przeczytać: „Ku większej chwale Boga w Trójcy Jedynego oraz Niepokalanej Dziewicy Maryi Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie przekazuje Relikwie (włosy) św. Maksymiliana Marii Kolbego dla Parafii pw. Wszystkich Świętych ul. Chęcińska 312 Brzeziny.” Delegacja parafii w podziękowaniu podarowała reprodukcję obrazu tego świętego patrona, który znajduje się od ok. 30 lat w naszym kościele. Po ucałowaniu relikwii grupę z Brzezin przejął ojciec Maksymilian, który pełnił funkcję przewodnika. Po zwiedzeniu bazyliki wszyscy udali się na Misterium Męki Pańskiej, a następnie na eucharystię, którą sprawował ksiądz proboszcz Józef Knap w kościele dolnym. Oprawę liturgii przygotowali pielgrzymi. Po krótkim odpoczynku grupa udała się na Panoramę Tysiąclecia, a później zwiedziła pierwsza kaplicę w Niepokalanowie. W celi świętego Maksymiliana brzezinianie złożyli kwiaty w podziękowaniu dla swojego nowego patrona. Na koniec zostało jeszcze zwiedzanie sali z pojazdami papieskimi, Muzeum Świętego Maksymiliana oraz zakupy w księgarni.
Od 19 do 21 grudnia 2014 roku parafianie z Brzezin przeżywali Triduum ze św. Maksymilianem Marią Kolbe. Dołączył on do patronów parafii. Całość była poprzedzona Nowenną do tego wielkiego świętego z Niepokalanowa oraz spotkaniem młodych „Herbata z aureolą”, któremu patronował. W piątkowe popołudnia w Świetlicy w Brzezinach dzięki uprzejmości Fundacji Kazimierz z Bilczy odbyła się projekcja filmu fabularnego Życie za życie w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Przybyło na nią kilkadziesiąt osób, które chciały poznać postać świętego Maksymiliana. Film zaprezentował Jego osobę przez pryzmat ostatniego czynu miłości – oddania swego życia za brata. W sobotę, w dzień poświęcony Matce Bożej, za przykładem świętego franciszkanina ksiądz proboszcz Józef Knap oddał parafię pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach w opiekę Niepokalanej Maryi. Akt ten został poprzedzony nabożeństwem ku Jej czci, podczas którego odbył się śpiew Akatystu. Wykonała go schola Angelo z Piotrkowic z pomocą scholi parafialnej im. św. Stanisława Kostki z Brzezin. Kulminacyjnym wydarzeniem była niedzielna uroczystość, na którą przybyli do brzezińskiej parafii goście z Niepokalanowa. Homilie na mszach głosił ojciec gwardian Mirosław Bartos. Towarzyszyło mu 5 sióstr ze Zgromadzenia Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. Przygotowały one spotkanie z dziećmi oraz program słowno-muzyczny o życiu konsekrowanym. Na mszy o godz. 12.00 odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego przez gwardiana Niepokalanowa. Relikwiarz w kształcie płomienia z symbolami nawiązującymi do tego patrona (dwie korony i krzyż franciszkański) spoczął na specjalnie przygotowanym ołtarzu. Zawieszono w nim obraz świętego Maksymiliana, który od wielu lat zdobi ściany brzezińskiego kościoła. Oprawę eucharystii przygotowała schola parafialna. W uroczystości wzięła udział delegacja Rycerstwa Niepokalanej wraz z pocztem sztandarowym. Na koniec mszy wszyscy wierni mogli ucałować relikwie św. Maksymiliana i zabrać ze sobą pamiątkowy obrazek.