Bł. Karolina Kózka

W roku beatyfikacji mieszkańcy Nidy ufundowali obraz bł. Karoliny Kózkówny. Został on uroczyście przekazany do świątyni w Brzezinach w dzień odpustu parafialnego, 15 sierpnia 1987 roku.
W dniu 25 maja 1988 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, w składzie ks. Proboszcz Wacław Smolarczyk, Julian Prędota i Marcel Kędziora udała się do Tarnowa z relikwiarzem ufundowanym przez mieszkańców Brzezin od nr 36 do 158. Tam ks. abp Jerzy Ablewicz przekazał im relikwie bł. Karoliny Kózkówny, męczennicy. Powiedział: „Cieszę się bardzo, że w sąsiedniej diecezji kieleckiej, w parafii Brzeziny będziecie oddawać cześć Patronce Młodzieży i Polskiej Wsi.”
Uroczyste wprowadzenie relikwii odbyło się dnia 20 listopada 1988 roku. Dokonał go ks. bp Stanisław Szymecki. Relikwie zostały przyniesione procesjonalnie z plebanii. Relikwiarz niósł Julian Jędrocha, radny parafii w otoczeniu młodzieży. W procesji szły dzieci z kwiatami, 4 straże pożarne ze sztandarami, asysta do chorągwi i feretronów w strojach ludowych i chór parafialny. W uroczystości uczestniczyli kapłani z dekanatu chęcińskiego i sąsiednich dekanatów, klerycy i siostry zakonne pochodzące z tej parafii oraz liczni wierni świeccy. W homilii ks. biskup powiedział: „Razem z wami, razem ze wszystkimi tu zgromadzonymi, ze czcią chylę czoło przed relikwiami Błogosławionej Karoliny i razem z wami witam święte relikwie. Witam je nie tylko w waszym parafialnym kościele, witam w całym Kościele Kieleckim, wyrażając ogromną radość, że w tej parafii, brzezińskiej parafii będzie miejsce szczególnego kultu młodej dziewczyny, polskiej wsi wyniesionej na ołtarze przez papieża Jana Pawła II.”