Maryjny maj

Rozpoczął się miesiąc maj dedykowany Matce Bożej. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w nabożeństwach majowych w kościele i przy kapliczkach.

 Majówki w kościele codziennie po mszy św. o godz. 18.00, w niedzielę po mszy św. o 16.00