Św. Józef Pelczar

Przybycie Patrona

Dnia 21 lutego 2015 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach w składzie: ks. Kanonik Józef Knap, Krystyna Kowalska, Franciszka Nowak, Wiktoria Wojcieszyńska i Damian Zegadło, udała się w pielgrzymce do Krakowa po relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara. Parafianie zostali ciepło przyjęci przez siostry ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, których założycielem był św. Józef. Przekazanie relikwii (fragmentu kości) odbyło się w Muzeum poświęconym temu patronowi. Siostra przełożona ofiarowała także książki opisujące życie świętego biskupa. Delegacja z Brzezin została oprowadzona po muzeum przez jego kustosza. Następnie uczestnicy nawiedzili kościół, w którym pomodlili się przy ołtarzu Pelczara oraz przy relikwiach służebnicy Bożej Matki Klary.

Wprowadzenie Relikwii

Suma w niedzielę 21 czerwca 2015 roku w Kościele pw. Wszystkich Świętych była wyjątkowo uroczysta. Na jej rozpoczęcie do świątyni zostały wprowadzone relikwie pierwszego stopnia św. Józefa Sebastiana Pelczara. Nie przypadkowo dokonało się to w miesiącu czerwcu, poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponieważ nowy patron to Boskie Serce szczególnie ukochał. Święty Józef Pelczar miał bogaty życiorys. W ciągu dwóch i pół roku zdobył dwa doktoraty, wykładał w seminarium przemyskim, był profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był dobroczyńcą, utworzył Bractwo NMP Królowej Korony Polskiej, wydał wiele książek. W 1894 r. założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego i przez 25 lat pełnił posługę biskupią w Przemyślu. Jego życie przepełnione było pracą i modlitwą. Brzezińską parafię ze św. Józefem Pelczarem łączyły do tej pory dwie siostry sercanki, które pochodzą z jej terenu. To właśnie dzięki pomocy sióstr Bronisławy i Bonawentury Socha relikwie tego świętego biskupa trafiły do kościoła pw. Wszystkich Świętych. Specjalny relikwiarz został ufundowany przez ich rodzinę z Brzezin i w trakcie mszy świętej umieszczony na przygotowanym na ten dzień ołtarzu. Mszy Świętej przewodniczył ks. kanonik Józef Kubicza, Proboszcz Parafii Nowiny. Podczas homilii, którą głosił tłumaczył, że święci „promieniują”. Podkreślał ważność kultu relikwii połączonego z braniem przykładu z patronów w dążeniu do świętości. Oprawę liturgii uświetniły połączone schole z Brzezin i Piotrkowic. Po odśpiewaniu hymnu Uwielbiaj duszo moja można było ucałować relikwie. Na zakończenie odbył się koncert Scholi Angelo połączony z promocją nowo wydanej płyty.
Święty Józef Sebastian Pelczar powiedział, że „Ile razy we Mszy św. przyjmujesz Komunię św., tyle razy przykładasz twe usta do otwartego Serca Jezusowego”.

Krzewienie kultu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ŚW. JÓZEFIE PELCZARZE