S. Aniela Wojda

Marianna Wojda urodziła się 8 czerwca 1953 roku w wielodzietnej rodzinie Władysława i Anieli z Pietrzczyków z Kowali. Chrzest, I Komunię Świętą i Bierzmowanie przyjęła w rodzinnej parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. Do Szkoły Podstawowej uczęszczała w Kowali w latach 1960-1968. W roku 1968 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety III Zakonu św. Franciszka w Cieszynie, gdzie otrzymała imię Aniela. Tam też ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika. Kolejnym krokiem edukacyjnym było rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie na kierunku pedagogika. Po ukończeniu I roku ze względu na dużą odległość od miejsca pracy przeniosła się na Uniwersytet Śląski w Katowicach, specjalność nauczycielska. Studia ukończyła i otrzymała tytuł magistra. Jej praca to przede wszystkim katecheza wśród dzieci i młodzieży. W latach 1992-1998 zajmowała się także formacją w Zgromadzeniu. W okresie od 1984 do 1992 podjęła pracę w Sekretariacie Misyjnym Księży Pallotynów SAC w Warszawie prowadząc katechezy misyjne w różnych parafiach, a w wakacje i ferie zimowe Wieczerniki Misyjne. Ich celem było zorganizowanie zaplecza modlitewnego i materialnego dla Misjonarzy pracujących w środkowej Afryce, szczególnie w Rwandzie. Praca na rzecz misji była piękna, ale często wymagała wiele samozaparcia i ofiary. Rodzice nauczyli ją jednak, że wielkie rzeczy rodzą się w trudach. Na kształtowanie i rozwój jej powołania duży wpływ miała modlitwa i sposób życia rodziców. Z sześciorga dzieci aż czworo wybrało drogę powołania zakonnego (oprócz niej, ks. abp Tadeusz Wojda oraz ks. Krzysztof Wojda). Siostra Aniela pracuje obecnie w Cieszynie.