S. Bronisława Socha

Irena urodziła się 15 listopada 1948 roku w Brzezinach i w tej parafii otrzymała sakrament Chrztu Świętego. Rodzice byli dla niej przykładem głębokiej wiary i pobożności. W latach 50-tych XX wieku odbywały się w Brzezinach Misje Święte, podczas których dokonano oddania rodzin Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Dokonał tego również jej ojciec. Na drodze życia Pan Bóg postawił wielu ludzi, wśród nich rodzinę Krążów, z której pochodziła s. Helena, oraz ks. Jana Nowobilskiego, którzy pomogli odkryć łaskę powołania i zrealizować je w Zgromadzeniu SS. Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie. Do zakonu wstąpiła 12 września 1968 roku. Celem tego zgromadzenia jest szerzenie czci i miłości Najświętszego Serca Jezusowego, uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz służba Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza w najbardziej potrzebujących: wobec chorych, wśród dziewcząt, w wychowaniu dzieci i młodzieży, w pracy duszpasterskiej, w parafiach oraz na misjach. Pierwsze śluby złożyła 6 sierpnia 1971 roku. Po ukończeniu nowicjatu 22 stycznia 1973 r. została skierowana do pracy w Rzymie do wspólnoty sióstr przy kościele św. Stanisława B.M. Dnia 4 kwietnia 1976 roku została posłana do posługi w domu ks. bpa Andrzeja Deskura w Watykanie. 10 października 1976 roku złożyła w Rzymie w kościele polskim wieczyste śluby. 13 października 1978 roku ks. kard. Deskur dostał wylew krwi do mózgu i lewostronnego paraliżu. Przez 33 lata swój krzyż ofiarował za szczęśliwy pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. Zmarł 3 września 2011 roku. Od 10 stycznia 2012 roku s. Bronisława pracuje w Domu Polskim Jana Pawła II na Via Cassia na furcie.