S. Sylwia Metryka

Janina Metryka pochodzi z Nidy. Od młodych lat pragnęła dużo się modlić. Po ukończeniu klasy siódmej w Brzezinach czuła, że czegoś jej brakuje. Mając 17 lat, przez trzy miesiące pracowała na plebanii w Brzezinach, ponieważ ks. proboszcz Grzybowski prosił o pomoc, a ona pragnęła być bliżej kościoła. W tym czasie w wakacje otrzymała od byłego wikariusza ks. Henryka Piwońskiego adres do Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny i tak się zaczęło realizować powołanie. Ostateczną decyzję podjęła w Częstochowie przez obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. W zakonie otrzymała imię s. M. Sylwia. Pracowała na różnych placówkach nad morzem i w górach jako katechetka i organistka, a ostatnio 13 lat jako zakrystianka w katedrze w Drohiczynie. Obecnie jest na placówce w Częstochowie i pomaga gdzie trzeba i co może. W wolnym czasie lubi pisać wiersze. Cieszy się, że mogła swoje życie poświęcić Bogu w zgromadzeniu i to bezhabitowym.