Śp. S. Hiacynta Żarczyńska

Teresa Kuta urodziła się w 1927 r. we wsi Nida. Od najmłodszych lat modliła się o powołanie do życia zakonnego i Pan wysłuchał jej prośby. W wieku 17 lat wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej i otrzymała imię Hiacynta. W Kielcach odbyła aspirację i postulat, nowicjat w Nowym Mieście nad Pilicą w domu generalnym. Po złożeniu pierwszych ślubów została wysłana do Warszawy, gdzie rozpoczęła pracę w przedszkolu prowadzonym przez zgromadzenie, pełniąc funkcję księgowej i intendentki. W czasach komunistycznych władze walczyły z Kościołem, prześladowały zgromadzenia zakonne i posiadały informacje m.in. o warszawskiej wspólnocie. Funkcjonariusze znali nazwisko siostry Hiacynty i dość często nachodzili, wypytywali o przełożoną generalną. Wtedy jej rodzony brat zaproponował jej zmianę nazwiska na Żarczyńska i kiedy pytano o Kutę, dozorca odpowiadał, że tam taka nie mieszka i dano jej spokój. Jednocześnie z pracą uczęszczała do wieczorowej szkoły, gdzie zdała maturę. Po maturze w trybie wieczorowego nauczania skończyła Technikum Ekonomiczne i trzyletni kurs przygotowawczy dla głównych księgowych. Następnie przez kilka lat pracowała w administracji geodezji, po czym podjęła pracę jako księgowa w R.S.W. Prasa Książka Ruch. Po reorganizacji tej instytucji przeniesiono ją do Krajowej Agencji Wydawniczej, gdzie otrzymała odpowiedzialne i samodzielne stanowisko do spraw kosztów. W 55 roku życia, mając 35 lat pracy, przeszła na emeryturę. Jako emerytka w zgromadzeniu pełniła rolę przełożonej wspólnoty a w latach 1985-1991 funkcję wikarii generalnej. Następnie Kapituła Generalna w roku 1991 wybrała ją Przełożoną Generalną Zgromadzenia na okres sześcioletniej kadencji, tj. 1991-1997. Po jej zakończeniu przeprowadziła się do Warszawy, gdzie przez kilkanaście lat oddawała samarytańskie posługi choremu księdzu Profesorowi Warszawskiego Seminarium Duchownego. Ostatnie lata życia mieszkała w Nowym Mieście nad Pilicą i była szczęśliwa, że mogła codziennie uczestniczyć we Mszy świętej oraz wspólnie modlić się z siostrami w kaplicy zakonnej. Zmarła 22 kwietnia 2023 r. w wieku 96 lat.