Śp. s. Małgorzata Krąż

Helena Krąż urodziła się w 1929 roku Brzezinach w rodzinie Jana i Anny z d. Zatorska, którzy mieli pięcioro dzieci (4 córki i syna). Wstąpiła do Zgromadzenia Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu (Bernardynki) w Chęcinach.