Ks. Dariusz Węgrzyn

Urodzony 27 lipca 1987 roku w Kielcach, syn Jana i Alicji z d. Zygadło. Sakrament Chrztu Świętego przyjął 4 października 1987 r. w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. Ks. Dariusz wychował się i mieszkał w Bilczy, gdzie w dniu 26 maja w 1996 roku przystąpił do I-szej Komunii Świętej. Sakramentu Eucharystii udzielił Ks. Marek Mrugała, proboszcz nowopowstałej Parafii w Bilczy, której patronuje Św. Kazimierz Królewicz. W roku 2003 dn. 2 marca przez posługę J.E. Ks. Bp. przyjął Sakrament Bierzmowania, a jako patrona wybrał Św. Mateusza. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy oraz Liceum Profilowanego w Morawicy wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Dn. 5 marca 2011 roku w Bazylice katedralnej w Kielcach z rąk ks. biskupa Kazimierza Ryczana przyjął święcenia Diakonatu. 16 maja 2012 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II obronił pracę magisterską pt. „Kościół jako ‚communio’ w teologii Josepha Ratzingera na podstawie publikacji w języku polskim” i tym samym uzyskał tytuł magistra teologii. W dniu 26 maja 2012 roku w Bazylice katedralnej w Kielcach z rąk ks. biskupa Kazimierza Ryczana przyjął święcenia prezbiteratu. Dzień później – 27 maja 2012 roku odprawił Mszę Świętą Prymicyjną w budującym się kościele parafialnym w Bilczy, natomiast 24 czerwca sprawował swoją pierwszą Eucharystię w Kościele parafialnym w Brzezinach. W dniu 30 czerwca 2012 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej i posługi wikariusza w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. Następnie był wikariuszem w parafii św. Brata Alberta w Busku Zdroju. Obecnie pełni posługę wikariuszowską w parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach. Jest moderatorem Ruchu Czystych Serc Diecezji Kieleckiej.

/opr. Damian Zegadło/