O. Jakub Zawadzki SOCist

Edward Zawadzki urodził się 13 października 1982 roku w rodzinie Krystyny i Tadeusza Zawadzkich z Brzezin. Ma starszego brata Michała. Został ochrzczony w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach tego samego roku w Święta Bożego Narodzenia. Od dziecięcych lat był zaangażowany w życie parafii. Od klasy „0” pełnił służbę przy ołtarzu jako ministrant. Należał do scholii parafialnej św. Stanisława Kostki i był współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym Pisma Parafialnego SANCTUS. W roku 2004 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Bóg przygotował dla niego jednak inną drogę i po krótkiej przerwie dnia 25 czerwca 2009 roku wstąpił do Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie i przyjął imię Jakub. Studia dokończył w Seminarium w Panewnikach. Dnia 1 marca 2014 roku złożył śluby wieczyste, a dzień później przyjął święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie udzielił mu Ks. Bp Kazimierz Ryczan dnia 26 kwietnia 2014 roku w Jędrzejowie. Rozpoczął także studia doktoranckie z teologii o spec. katechetyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 3 i w Przedszkolu nr 2 w Jędrzejowie. Obecnie pełni funkcję proboszcza w przyklasztornej parafii.

/Opr. Damian Zegadło/